رشد 3 برابري آموزش های حضوری فرهنگيان در سال 94

رشد 3 برابري آموزش های حضوری فرهنگيان در سال 94

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام، علی بیرانوند اظهاركرد: به منظور آموزش و توانمندسازی و به روز رسانی اطلاعات شغلی  فرهنگیان استان مطابق سرانه ی آموزش مصوب در سال 94 تعهد دستگاه، که تحقق 459 هزار و 480 نفر ساعت بود با آموزش 562 هزار و 806 نفرساعت و با رشد معادل 122/49 درصد محقق شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ايلام با بيان اين كه علیرغم محدودیت منابع مالی در حوزه آموزش وتوانمندسازی کارکنان، استان کارنامه ی موفقی داشته است، تصريح كرد: به طوری که میزان نفر ساعت آموزش های حضوری سال 94  نسبت به سال قبل از آن، رشد بیش از سه برابری را نشان می دهد .

وی خاطرنشان کرد: آمار فوق مربوط به دوره هایی است که آموزش نیروی انسانی استان به طور مستقیم متولی اجرای آن ها بوده است و دوره های برون سازمانی در این آمار محاسبه نشده اند.

بیرانوند به آموزش های مجازی و دوره های کتب جدید التالیف اشاره کرد و افزود: اولویت ما در سال جاری برگزاری آموزش های مجازی برای کلیه کارکنان و آموزش های مربوط به کتب جدیدالتالیف خواهد بود.

رشد 3 برابري آموزش های حضوری فرهنگيان در سال 94

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام، علی بیرانوند اظهاركرد: به منظور آموزش و توانمندسازی و به روز رسانی اطلاعات شغلی  فرهنگیان استان مطابق سرانه ی آموزش مصوب در سال 94 تعهد دستگاه، که تحقق 459 هزار و 480 نفر ساعت بود با آموزش 562 هزار و 806 نفرساعت و با رشد معادل 122/49 درصد محقق شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ايلام با بيان اين كه علیرغم محدودیت منابع مالی در حوزه آموزش وتوانمندسازی کارکنان، استان کارنامه ی موفقی داشته است، تصريح كرد: به طوری که میزان نفر ساعت آموزش های حضوری سال 94  نسبت به سال قبل از آن، رشد بیش از سه برابری را نشان می دهد .

وی خاطرنشان کرد: آمار فوق مربوط به دوره هایی است که آموزش نیروی انسانی استان به طور مستقیم متولی اجرای آن ها بوده است و دوره های برون سازمانی در این آمار محاسبه نشده اند.

بیرانوند به آموزش های مجازی و دوره های کتب جدید التالیف اشاره کرد و افزود: اولویت ما در سال جاری برگزاری آموزش های مجازی برای کلیه کارکنان و آموزش های مربوط به کتب جدیدالتالیف خواهد بود.

رشد 3 برابري آموزش های حضوری فرهنگيان در سال 94

آپديت نود 32 روزانه

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author