رشد دو و نیم برابری توزیع شیر در مدارس استان نسبت به سال گذشته

رشد دو و نیم برابری توزیع شیر در مدارس استان نسبت به سال گذشته

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمان، محمد محسن بیگی در نشست کارگروه شیر مدارس استان اظهارکرد: اجرای طرح ملی شیر و توزیع آن در مدارس، نشانه رعایت عدالت اجتماعی در کشور است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان  نهادینه کردن فرهنگ مصرف شیر درکشور و فرهنگ سازی تغذیه سالم را از مهمترین اهداف توزیع شیر در مدارس عنوان و تصریح کرد: بیش از30 میلیون لیوان شیر پاستوریزه و پاکت شیراستریل شده در سال تحصیلی  95- 94 در مدارس استان توزیع شده است.

وي بابيان اين كه شیر در مدارس دولتی و غیردولتی و همه نو آموزان پیش دبستانی استان در سال تحصیلی گذشته توزیع شده است، افزود: کمیته ای متشکل از کارشناسان بهداشت و تغذیه آموزش و پرورش، شبکه بهداشت و درمان هر شهرستان، اداره استاندارد و صنعت و معدن برای نظارت بر روند صحیح توزیع شیر در مدارس استان تشکیل شده و این کمیته روند توزیع شیر در مدارس استان را در سال تحصیلی آینده نیز مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

رشد دو و نیم برابری توزیع شیر در مدارس استان نسبت به سال گذشته

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمان، محمد محسن بیگی در نشست کارگروه شیر مدارس استان اظهارکرد: اجرای طرح ملی شیر و توزیع آن در مدارس، نشانه رعایت عدالت اجتماعی در کشور است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان  نهادینه کردن فرهنگ مصرف شیر درکشور و فرهنگ سازی تغذیه سالم را از مهمترین اهداف توزیع شیر در مدارس عنوان و تصریح کرد: بیش از30 میلیون لیوان شیر پاستوریزه و پاکت شیراستریل شده در سال تحصیلی  95- 94 در مدارس استان توزیع شده است.

وي بابيان اين كه شیر در مدارس دولتی و غیردولتی و همه نو آموزان پیش دبستانی استان در سال تحصیلی گذشته توزیع شده است، افزود: کمیته ای متشکل از کارشناسان بهداشت و تغذیه آموزش و پرورش، شبکه بهداشت و درمان هر شهرستان، اداره استاندارد و صنعت و معدن برای نظارت بر روند صحیح توزیع شیر در مدارس استان تشکیل شده و این کمیته روند توزیع شیر در مدارس استان را در سال تحصیلی آینده نیز مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

رشد دو و نیم برابری توزیع شیر در مدارس استان نسبت به سال گذشته

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author