رشد بیش از 168 درصدی استان سمنان در کسب رتبه‌های برتر کشوری

رشد بیش از 168 درصدی استان سمنان در کسب رتبه‌های برتر کشوری

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان،محمدرضا جهان درآئین تجلیل از دانش آموزان وفرهنگیان برگزیده  کشوری استان سمنان افزود: استان سمنان به عنوان استان برگزیده از تمام جهات  در سطح کشور از نظر علم و فرهنگ به رشد 168 درصدی  در کسب رتبه های برتر کشوری رسیده است.

وی به پنج هزار شهید فرهنگی  و  36هزار شهید دانش آموز در سطح کشور اشاره کرد وگفت: از این تعداد 124 معلم شهید و 622 دانش آموز شهید از استان سمنان است که در واقع می توان گفت نظام جمهوری اسلامی مدیون خون پاک شهدا است.

محمدرضا جهان خاطرنشان کرد:استان  سمنان با کمترین آمار جرم و تخلفات و با بهترین زمینه فرصت شغلی ، شهراخلاق مطرح است و این ویژگی ها را مدیون سه گروه، اولیا، معلمان و دانش آموزان می باشد.

وی با اشاره به اینکه استان سمنان دربیش از 8 شاخص رتبه اول کشور را داراست گفت: این جشنواره در آستانه ماه مهر پیام آور زحمت 68 فرهنگی و156 دانش آموز استان می باشد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان در ادامه اظهار کرد : استان سمنان از جهت کسب رتبه های دورقمی  نسبت به سال گذشته بیش از 130 درصد رشد داشته است.

رشد بیش از 168 درصدی استان سمنان در کسب رتبه‌های برتر کشوری

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان،محمدرضا جهان درآئین تجلیل از دانش آموزان وفرهنگیان برگزیده  کشوری استان سمنان افزود: استان سمنان به عنوان استان برگزیده از تمام جهات  در سطح کشور از نظر علم و فرهنگ به رشد 168 درصدی  در کسب رتبه های برتر کشوری رسیده است.

وی به پنج هزار شهید فرهنگی  و  36هزار شهید دانش آموز در سطح کشور اشاره کرد وگفت: از این تعداد 124 معلم شهید و 622 دانش آموز شهید از استان سمنان است که در واقع می توان گفت نظام جمهوری اسلامی مدیون خون پاک شهدا است.

محمدرضا جهان خاطرنشان کرد:استان  سمنان با کمترین آمار جرم و تخلفات و با بهترین زمینه فرصت شغلی ، شهراخلاق مطرح است و این ویژگی ها را مدیون سه گروه، اولیا، معلمان و دانش آموزان می باشد.

وی با اشاره به اینکه استان سمنان دربیش از 8 شاخص رتبه اول کشور را داراست گفت: این جشنواره در آستانه ماه مهر پیام آور زحمت 68 فرهنگی و156 دانش آموز استان می باشد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان در ادامه اظهار کرد : استان سمنان از جهت کسب رتبه های دورقمی  نسبت به سال گذشته بیش از 130 درصد رشد داشته است.

رشد بیش از 168 درصدی استان سمنان در کسب رتبه‌های برتر کشوری

شهرداری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author