راه اندازی 94 دارالقرآن کریم دانش آموزی دراستان هدف گذاری شده است

راه اندازی 94 دارالقرآن کریم دانش آموزی دراستان هدف گذاری شده است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوی، سید جوادحسینی در آیین افتتاحیه سی وچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان سراسر کشور در مشهد که درتالارقدس حرم مطهر رضوی (ع) برگزارشد اظهاركرد: مسابقات قرآن، عترت ونماز با حضور7 میلیون نفررشته دانش آموز درسراسر کشور از کف مدارس که کانون اصلی سیاسی واجتماعی وحیات تعلیم وتربیت است آغاز می شود.

مدیرکل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی تصريح كرد: 850هزارنفررشته درسطح مدارس استان دراین جریان بزرگ دینی وایمانی شرکت كرده اند که نسبت به سال گذشته 50هزارنفر رشته افزایش حضور دانش آموزان را شاهد هستیم .

وی خاطرنشان كرد: هزار دانش آموز قرآنی دختروپسر دردو دوره ی 4روزه با همراهی 150مربی وسرپرست و60 داورواستادبین المللی مرحله کشوری این دوره از مسابقات را درجوار امام ثامن؛ ضامن حضرت علی بن موسی الرضا (ع) برگزارمی كنند. حسینی ایجاد موزه های شهید وشهادت درمدارس، چاپ 23عنوان کتاب معرفت وامام شناسی وایجاد 23مرکزشاهدپژوهی تا پایان سال95 که تعداد مراکز شاهدپژوهی استان را به 47 مرکز می رساند وهدف گذاری راه اندازی 94 دارالقرآن دانش اموزی که تاکنون 66دارالقرآن دراستان احیاشده است را برنامه های آموزش وپرورش خراسان رضوی در راستای مربع تربیتی قرآن، نماز، امام شناسی وتوسعه فرهنگ ایثاروشهادت عنوان نمود.

حسینی افزود: مسابقات قرآن، عترت و نماز موقعیت پایداریادگیری است و دربرگزاری مسابقات نیز نگاه نتیجه گرا نداریم ودراین جریان بزرگ دینی وایمانی نگاه فرایندی مدنظر است ودرحقیقت تمام دانش اموزان شرکت کننده ومتصل به این جریان قهرمان نظام تعلیم وتربیت محسوب می شوند.

راه اندازی 94 دارالقرآن کریم دانش آموزی دراستان هدف گذاری شده است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوی، سید جوادحسینی در آیین افتتاحیه سی وچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان سراسر کشور در مشهد که درتالارقدس حرم مطهر رضوی (ع) برگزارشد اظهاركرد: مسابقات قرآن، عترت ونماز با حضور7 میلیون نفررشته دانش آموز درسراسر کشور از کف مدارس که کانون اصلی سیاسی واجتماعی وحیات تعلیم وتربیت است آغاز می شود.

مدیرکل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی تصريح كرد: 850هزارنفررشته درسطح مدارس استان دراین جریان بزرگ دینی وایمانی شرکت كرده اند که نسبت به سال گذشته 50هزارنفر رشته افزایش حضور دانش آموزان را شاهد هستیم .

وی خاطرنشان كرد: هزار دانش آموز قرآنی دختروپسر دردو دوره ی 4روزه با همراهی 150مربی وسرپرست و60 داورواستادبین المللی مرحله کشوری این دوره از مسابقات را درجوار امام ثامن؛ ضامن حضرت علی بن موسی الرضا (ع) برگزارمی كنند. حسینی ایجاد موزه های شهید وشهادت درمدارس، چاپ 23عنوان کتاب معرفت وامام شناسی وایجاد 23مرکزشاهدپژوهی تا پایان سال95 که تعداد مراکز شاهدپژوهی استان را به 47 مرکز می رساند وهدف گذاری راه اندازی 94 دارالقرآن دانش اموزی که تاکنون 66دارالقرآن دراستان احیاشده است را برنامه های آموزش وپرورش خراسان رضوی در راستای مربع تربیتی قرآن، نماز، امام شناسی وتوسعه فرهنگ ایثاروشهادت عنوان نمود.

حسینی افزود: مسابقات قرآن، عترت و نماز موقعیت پایداریادگیری است و دربرگزاری مسابقات نیز نگاه نتیجه گرا نداریم ودراین جریان بزرگ دینی وایمانی نگاه فرایندی مدنظر است ودرحقیقت تمام دانش اموزان شرکت کننده ومتصل به این جریان قهرمان نظام تعلیم وتربیت محسوب می شوند.

راه اندازی 94 دارالقرآن کریم دانش آموزی دراستان هدف گذاری شده است

باشگاه خبری ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author