راه اندازی 3 پژوهشسرای دانش آموزی جدید در مناطق محروم استان

راه اندازی 3 پژوهشسرای دانش آموزی جدید در مناطق محروم استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی  با اظهاركرد: پژوهشسراهای دانش آموزی کارگاه کار آفرینی، آزمایش و تجربه وخلق ایده های نو توسط دانش آموزان است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری با اشاره به اهداف ایجاد این پژوهشسراها افزود: پژوهشسراهای دانش آموزی با هدف  تقویت پژوهش در بین دانش آموزان ، هدایت دانش آموزان علاقمند و حمایت از دانش آموزان برتر و کارآفرین فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: تابستان امسال 14پژوهشسرای دانش آموزی استان، در غنی سازی  اوقات فراغت دانش آموزان مشارکت و خدمات پژوهشی ارائه می کنند.

امیدی افزود :در سال تحصیلی آینده سه پژوهشسرا در مناطق آموزشی فلارد، خانمیرزا و عشایر راه اندازی می شود.

راه اندازی 3 پژوهشسرای دانش آموزی جدید در مناطق محروم استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی  با اظهاركرد: پژوهشسراهای دانش آموزی کارگاه کار آفرینی، آزمایش و تجربه وخلق ایده های نو توسط دانش آموزان است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری با اشاره به اهداف ایجاد این پژوهشسراها افزود: پژوهشسراهای دانش آموزی با هدف  تقویت پژوهش در بین دانش آموزان ، هدایت دانش آموزان علاقمند و حمایت از دانش آموزان برتر و کارآفرین فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: تابستان امسال 14پژوهشسرای دانش آموزی استان، در غنی سازی  اوقات فراغت دانش آموزان مشارکت و خدمات پژوهشی ارائه می کنند.

امیدی افزود :در سال تحصیلی آینده سه پژوهشسرا در مناطق آموزشی فلارد، خانمیرزا و عشایر راه اندازی می شود.

راه اندازی 3 پژوهشسرای دانش آموزی جدید در مناطق محروم استان

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author