راهيابي یکهزار و 480 اثر دانش آموزي استان به مرحله استانی جشنواره فرهنگی وهنری

راهيابي یکهزار و 480 اثر دانش آموزي استان به مرحله استانی جشنواره فرهنگی وهنری

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری ،”بهروز امیدی” با اشاره به این که  سی وچهارمین مسابقات  فرهنگی وهنری همزمان با سراسر کشور در استان برگزار شده ،افزود : 83 هزارو 785  دانش آموز دوره دوم ابتدایی ودوره اول و دوم متوسطه سراسر استان در این جشنواره شرکت کردند.

مدیر کل آموزش وپرورش استان چهار محال و بختیاری افزود : از دانش آموزان 32 هزار و 912 اثر به مرحله شهرستانی  و یک هزار و 480 اثر به مرحله استانی راه یافت.

وي گفت: آثار ارسالی به مرحله استانی در قالب 950  گرایش هنر های دستی وتجسمی ،530 گرایش ادبی وپژوهشی  و 108 رشته فعالیت های گروهی است.

وی تصریح کرد: مرحله استانی این مسابقات تا 12 اردیبهشت ماه 95 با پذیرش دانش آموزان راه یافته در رشته های ادبی وپژوهشی ،رسانه وفضای مجازی ،هنر های آوایی ونمایشی ،فیلم کوتاه ،هنر سنتی دستی و هنر معاصر ادامه دارد.

راهيابي یکهزار و 480 اثر دانش آموزي استان به مرحله استانی جشنواره فرهنگی وهنری

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری ،”بهروز امیدی” با اشاره به این که  سی وچهارمین مسابقات  فرهنگی وهنری همزمان با سراسر کشور در استان برگزار شده ،افزود : 83 هزارو 785  دانش آموز دوره دوم ابتدایی ودوره اول و دوم متوسطه سراسر استان در این جشنواره شرکت کردند.

مدیر کل آموزش وپرورش استان چهار محال و بختیاری افزود : از دانش آموزان 32 هزار و 912 اثر به مرحله شهرستانی  و یک هزار و 480 اثر به مرحله استانی راه یافت.

وي گفت: آثار ارسالی به مرحله استانی در قالب 950  گرایش هنر های دستی وتجسمی ،530 گرایش ادبی وپژوهشی  و 108 رشته فعالیت های گروهی است.

وی تصریح کرد: مرحله استانی این مسابقات تا 12 اردیبهشت ماه 95 با پذیرش دانش آموزان راه یافته در رشته های ادبی وپژوهشی ،رسانه وفضای مجازی ،هنر های آوایی ونمایشی ،فیلم کوتاه ،هنر سنتی دستی و هنر معاصر ادامه دارد.

راهيابي یکهزار و 480 اثر دانش آموزي استان به مرحله استانی جشنواره فرهنگی وهنری

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author