دکتر فانی دانشمند فرهیخته ای است که به ریز و درشت مسائل آموزش و پرورش اشراف کامل دارد

دکتر فانی دانشمند فرهیخته ای است که به ریز و درشت مسائل آموزش و پرورش اشراف کامل دارد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام، محمدرضا مروارید روز جمعه در دیدار وزیر آموزش و پرورش با فرهنگیان استان ایلام اظهار کرد: دولت یازدهم از ابتدای شروع فعالیت خود تاکنون با مشکلات اقتصادی، بیکاری، کاهش قیمت نفت مواجه بوده و شیطنت های دلواپسان داخلی نیز در بروز برخی مشکلات مزید بر علت است.

وی افزود: دشمنان خارجی نیز که نمی خواهند کشور ایران در رسیدن به اهداف خود بخصوص در مسایل اقتصادی موفق باشد فشارهای اقتصادی بویژه بازی کاهش قیمت نفت را در حق این دولت و مردم ایران اسلامی روا داشته اند.

مروارید به مساله برجام اشاره کرد و یادآور شد: هر چند تیم مذاکره کننده برجام که عملکرد و موفقیت آنها بارها مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت، خوب عمل کرد اما برخی از گروه ها و جریان های داخلی نمی خواهند این موفقیت توسط دولت یازدهم به سرانجام برسد.

وی ثبات اقتصادی و کاهش رکود اقتصادی و تلاش برای حل معضل بیکاری را از دستاورهای دولت تدبیر و امید دانست و گفت: این دولت با وجود مواجه با مشکلات متعدد داخلی و خارجی توفیق های زیادی بدست آورده ولی برای تداوم این موفقیت ها به کمک مردم، احزاب و گروه های سیاسی نیازمند است.

استاندار با موفق دانستن عملکرد وزیر آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید تاکید کرد:  دکتر فانی دانشمند فرهیخته ای است که به ریز و درشت مسائل آموزش و پرورش اشراف کامل دارند.

دکتر فانی دانشمند فرهیخته ای است که به ریز و درشت مسائل آموزش و پرورش اشراف کامل دارد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام، محمدرضا مروارید روز جمعه در دیدار وزیر آموزش و پرورش با فرهنگیان استان ایلام اظهار کرد: دولت یازدهم از ابتدای شروع فعالیت خود تاکنون با مشکلات اقتصادی، بیکاری، کاهش قیمت نفت مواجه بوده و شیطنت های دلواپسان داخلی نیز در بروز برخی مشکلات مزید بر علت است.

وی افزود: دشمنان خارجی نیز که نمی خواهند کشور ایران در رسیدن به اهداف خود بخصوص در مسایل اقتصادی موفق باشد فشارهای اقتصادی بویژه بازی کاهش قیمت نفت را در حق این دولت و مردم ایران اسلامی روا داشته اند.

مروارید به مساله برجام اشاره کرد و یادآور شد: هر چند تیم مذاکره کننده برجام که عملکرد و موفقیت آنها بارها مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت، خوب عمل کرد اما برخی از گروه ها و جریان های داخلی نمی خواهند این موفقیت توسط دولت یازدهم به سرانجام برسد.

وی ثبات اقتصادی و کاهش رکود اقتصادی و تلاش برای حل معضل بیکاری را از دستاورهای دولت تدبیر و امید دانست و گفت: این دولت با وجود مواجه با مشکلات متعدد داخلی و خارجی توفیق های زیادی بدست آورده ولی برای تداوم این موفقیت ها به کمک مردم، احزاب و گروه های سیاسی نیازمند است.

استاندار با موفق دانستن عملکرد وزیر آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید تاکید کرد:  دکتر فانی دانشمند فرهیخته ای است که به ریز و درشت مسائل آموزش و پرورش اشراف کامل دارند.

دکتر فانی دانشمند فرهیخته ای است که به ریز و درشت مسائل آموزش و پرورش اشراف کامل دارد

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author