دولت با تغییر وزیران به دنبال اهداف انتخاباتی است/ برکناری فانی برای پرهیز از شنیدن سخنان به حق نمایندگان در جلسه استیضاح بود

دولت با تغییر وزیران به دنبال اهداف انتخاباتی است/ برکناری فانی برای پرهیز از شنیدن سخنان به حق نمایندگان در جلسه استیضاح بود
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برکناری وزیران حوزه‌های فرهنگ، آموزش و ورزش جنبه تبلیغاتی دارد، گفت: دولت با تغییر وزیران، اهداف انتخاباتی را دنبال می‌کند.

دولت با تغییر وزیران به دنبال اهداف انتخاباتی است/ برکناری فانی برای پرهیز از شنیدن سخنان به حق نمایندگان در جلسه استیضاح بود

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برکناری وزیران حوزه‌های فرهنگ، آموزش و ورزش جنبه تبلیغاتی دارد، گفت: دولت با تغییر وزیران، اهداف انتخاباتی را دنبال می‌کند.
دولت با تغییر وزیران به دنبال اهداف انتخاباتی است/ برکناری فانی برای پرهیز از شنیدن سخنان به حق نمایندگان در جلسه استیضاح بود

خبرگزاری اصفهان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author