دوره متمرکز آموزشی – مهارتی مدیران اردوگاههای دانش آموزی سراسر کشور در يزد

دوره متمرکز آموزشی – مهارتی مدیران اردوگاههای دانش آموزی سراسر کشور در يزد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان یزد “احمد شیرزاد ” در آیین نخستین دوره متمرکز آموزشی – مهارتی مدیران اردوگاههای دانش آموزی سراسر کشور در یزد گفت: عدالت و ارتقاء کیفیت آموزشی از مهمترین اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و کلید این امر در دست معلمان ماندگار و پرتلاش است.

وی اظهار کرد: معلمان اثر گذار کسانی هستند که بتوانند شور و شوق در کلاسها و فضاهای اردوگاهی فراهم کنندو قطعا شما از جمله نیروهای اثر گذار درآموزش و پرورش هستید .

مدیر کل آموزش و پرورش یزد با بیان اینکه باید فضای رقابتی در بین دانش آموزان ایجاد کنیم گفت: فضای رقابتی موجب رشد دانش آموزان می شود و اردوگاهها می توانند این فضای مطلوب را به بهترین نحو دراختیار دانش آموزان قراردهند

شیرزاد افزود: باید باور کنیم که اثربخشی برنامه های غیررسمی مثل اردوهای تربیتی کمتر از فعالیت های رسمی نیست

این مسئول افزود : ویژگی های انضباط اجتماعی ، وجدان کاری ، ایثارگری و مدیریت جهادی با نگاه محبت آمیز مربیان ومدیران اردوگاهها به دانش آموز منتقل می شود.

شیرزاد با بیان اینکه رسالت اصلی آموزش و پرورش تربیت اجتماعی است گفت: بحث تربیت همان ادب است که باید تلاش کنیم دانش آموزان را زیبنده این واژه تربیت کنیم.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به مسائل آموزش و پرورش دارد گفت: امیدواریم با عنایت مجلس در برنامه ششم توسعه به مشکلات آموزش و پرورش به ویژه مسائل پرورشی و فضاهای اردوی هم توجه خاص شود.

دوره متمرکز آموزشی – مهارتی مدیران اردوگاههای دانش آموزی سراسر کشور در يزد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان یزد “احمد شیرزاد ” در آیین نخستین دوره متمرکز آموزشی – مهارتی مدیران اردوگاههای دانش آموزی سراسر کشور در یزد گفت: عدالت و ارتقاء کیفیت آموزشی از مهمترین اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و کلید این امر در دست معلمان ماندگار و پرتلاش است.

وی اظهار کرد: معلمان اثر گذار کسانی هستند که بتوانند شور و شوق در کلاسها و فضاهای اردوگاهی فراهم کنندو قطعا شما از جمله نیروهای اثر گذار درآموزش و پرورش هستید .

مدیر کل آموزش و پرورش یزد با بیان اینکه باید فضای رقابتی در بین دانش آموزان ایجاد کنیم گفت: فضای رقابتی موجب رشد دانش آموزان می شود و اردوگاهها می توانند این فضای مطلوب را به بهترین نحو دراختیار دانش آموزان قراردهند

شیرزاد افزود: باید باور کنیم که اثربخشی برنامه های غیررسمی مثل اردوهای تربیتی کمتر از فعالیت های رسمی نیست

این مسئول افزود : ویژگی های انضباط اجتماعی ، وجدان کاری ، ایثارگری و مدیریت جهادی با نگاه محبت آمیز مربیان ومدیران اردوگاهها به دانش آموز منتقل می شود.

شیرزاد با بیان اینکه رسالت اصلی آموزش و پرورش تربیت اجتماعی است گفت: بحث تربیت همان ادب است که باید تلاش کنیم دانش آموزان را زیبنده این واژه تربیت کنیم.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به مسائل آموزش و پرورش دارد گفت: امیدواریم با عنایت مجلس در برنامه ششم توسعه به مشکلات آموزش و پرورش به ویژه مسائل پرورشی و فضاهای اردوی هم توجه خاص شود.

دوره متمرکز آموزشی – مهارتی مدیران اردوگاههای دانش آموزی سراسر کشور در يزد

شهرداری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author