«دورهمی» پنجشنبه از سر گرفته می‌شود/ آغاز تصویربرداری از ۱۱ آذر

«دورهمی» پنجشنبه از سر گرفته می‌شود/ آغاز تصویربرداری از ۱۱ آذر
پخش مجموعه «دورهمی» از پنجشنبه شب (١٣ آبان) آغاز خواهد شد.

«دورهمی» پنجشنبه از سر گرفته می‌شود/ آغاز تصویربرداری از ۱۱ آذر

پخش مجموعه «دورهمی» از پنجشنبه شب (١٣ آبان) آغاز خواهد شد.
«دورهمی» پنجشنبه از سر گرفته می‌شود/ آغاز تصویربرداری از ۱۱ آذر

شبکه خانگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author