دفتر برنامه وبودجه نقش تنظيم كننده امور مالي وزارت خانه را برعهده دارد

دفتر برنامه وبودجه نقش تنظيم كننده امور مالي وزارت خانه را برعهده دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عصر امروز سيدمحمد بطحايي در مراسم تكريم و معارفه مديركل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش وپرورش كه با حضور معاونين وزير و مديران كل ستادي در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، اظهاركرد: بايد از زحمات آقاي ابوالقاسمي به سبب اقدامات مؤثر ايشان در طول دوران فعاليتشان در اين دفتر تشكر و قدرداني كرد.

وي با بيان اينكه امور مالي و تخصيص اعتبارات درتمام سازمان ها و نهادهاي دولتي حالت متمركز دارد، تصريح كرد: دفتر برنامه و بودجه در وزارت آموزش وپرورش و در ديگر نهادها نقش تنظيم كننده امور مالي و اعتبارات را برعهده دارد و از اين جهت چنانچه اين نقش با كاستي هايي مواجه شود قطعا آثار و پيامدهاي نامطلوبي براي كل بدنه آموزش وپرورش به همراه خواهد داشت.

بطحايي ادامه داد: آنچه به عنوان بودجه هاي سنواتي در اختيار دستگاه ها قرار مي گيرد ، تخصيص از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي با هماهنگي دفتر برنامه و بودجه انجام مي شود و مي تواند ضمانت محكمي بر انضباط تخصيص اعتبارات به بخش ها باشد.

وي بودجه ريزي عملياتي و حسابداري تعهدي را از ويژگي هاي بودجه سال 95 دولت عنوان كرد و افزود: دفتربرنامه وبودجه وزارت آموزش وپرورش براي عملياتي كردن اين دو ويژگي بودجه نقش خطير و ويژه اي برعهده دارد كه اميد است مدير كل جديد دفتر برنامه وبودجه بتواند علاوه بر رشد فعاليت هاي قبلي منشاء خدمات مؤثر در آموزش وپرورش باشد.

گفتني است؛ در اين مراسم از زحمات سيامك ابوالقاسمي مديركل سابق دفتر برنامه وبودجه تكريم و تقدير و منصور مجاوري به عنوان مديركل جديد اين دفتر معرفي شد.

دفتر برنامه وبودجه نقش تنظيم كننده امور مالي وزارت خانه را برعهده دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عصر امروز سيدمحمد بطحايي در مراسم تكريم و معارفه مديركل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش وپرورش كه با حضور معاونين وزير و مديران كل ستادي در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، اظهاركرد: بايد از زحمات آقاي ابوالقاسمي به سبب اقدامات مؤثر ايشان در طول دوران فعاليتشان در اين دفتر تشكر و قدرداني كرد.

وي با بيان اينكه امور مالي و تخصيص اعتبارات درتمام سازمان ها و نهادهاي دولتي حالت متمركز دارد، تصريح كرد: دفتر برنامه و بودجه در وزارت آموزش وپرورش و در ديگر نهادها نقش تنظيم كننده امور مالي و اعتبارات را برعهده دارد و از اين جهت چنانچه اين نقش با كاستي هايي مواجه شود قطعا آثار و پيامدهاي نامطلوبي براي كل بدنه آموزش وپرورش به همراه خواهد داشت.

بطحايي ادامه داد: آنچه به عنوان بودجه هاي سنواتي در اختيار دستگاه ها قرار مي گيرد ، تخصيص از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي با هماهنگي دفتر برنامه و بودجه انجام مي شود و مي تواند ضمانت محكمي بر انضباط تخصيص اعتبارات به بخش ها باشد.

وي بودجه ريزي عملياتي و حسابداري تعهدي را از ويژگي هاي بودجه سال 95 دولت عنوان كرد و افزود: دفتربرنامه وبودجه وزارت آموزش وپرورش براي عملياتي كردن اين دو ويژگي بودجه نقش خطير و ويژه اي برعهده دارد كه اميد است مدير كل جديد دفتر برنامه وبودجه بتواند علاوه بر رشد فعاليت هاي قبلي منشاء خدمات مؤثر در آموزش وپرورش باشد.

گفتني است؛ در اين مراسم از زحمات سيامك ابوالقاسمي مديركل سابق دفتر برنامه وبودجه تكريم و تقدير و منصور مجاوري به عنوان مديركل جديد اين دفتر معرفي شد.

دفتر برنامه وبودجه نقش تنظيم كننده امور مالي وزارت خانه را برعهده دارد

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author