دستورالعمل اجرايي سومين دوره المپياد ورزشي درون مدرسه اي به استان هاي سراسركشور ابلاغ شد

دستورالعمل اجرايي سومين دوره المپياد ورزشي درون مدرسه اي به استان هاي سراسركشور ابلاغ شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، در راستاي اجراي طرح ملي المپياد درون مدرسه اي مبتني برآموزه هاي سند تحول بنيادين و به منظور تداوم حركت مستمر درمسير دستيابي به اهداف كلي و اختصاصي آن ، دستورالعمل اجرايي سومين دوره المپياد ورزشي درون مدرسه اي به استان هاي سراسركشور ابلاغ گرديد.

براين اساس ؛ در اين دستورالعمل بر جلب حداكثري حمايت و همكاري دستگاه هاي استان در اجراي موفق طرح  ، بهره گيري از تجربيات موفق سال هاي گذشته و اهتمام به طرح موضوع درجلسات مديران سطوح مختلف براي هماهنگي بيشتر، پيگيري مجدانه معاونان پرورشي و فرهنگي استان ها در اجراي طرح ،‌ همكاري مسئولانه معاونان آموزشي در اجراي هر چه بهتر طرح ، بهره گيري حداكثري از ظرفيت انجمن اوليا ء و مربيان مدارس دراجراي طرح ،‌تاكيد بر بهره مندي حداكثري از منابع حاصل ازمشاركت نهادهاي برون سازماني و كمك هاي مردمي در جهت گسترش هرچه بيشتر اجراي طرح ،  تكيه برتوان و همكاري داوطلبانه دانش آموزان در برگزاري شايسته طرح و فراهم كردن زمينه برگزاري گسترده آن در مدارس كشور در سال تحصيلي 96-95 تاكيد شده است .

متن كامل اين دستورالعمل را ازببنيد .       

دستورالعمل اجرايي سومين دوره المپياد ورزشي درون مدرسه اي به استان هاي سراسركشور ابلاغ شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، در راستاي اجراي طرح ملي المپياد درون مدرسه اي مبتني برآموزه هاي سند تحول بنيادين و به منظور تداوم حركت مستمر درمسير دستيابي به اهداف كلي و اختصاصي آن ، دستورالعمل اجرايي سومين دوره المپياد ورزشي درون مدرسه اي به استان هاي سراسركشور ابلاغ گرديد.

براين اساس ؛ در اين دستورالعمل بر جلب حداكثري حمايت و همكاري دستگاه هاي استان در اجراي موفق طرح  ، بهره گيري از تجربيات موفق سال هاي گذشته و اهتمام به طرح موضوع درجلسات مديران سطوح مختلف براي هماهنگي بيشتر، پيگيري مجدانه معاونان پرورشي و فرهنگي استان ها در اجراي طرح ،‌ همكاري مسئولانه معاونان آموزشي در اجراي هر چه بهتر طرح ، بهره گيري حداكثري از ظرفيت انجمن اوليا ء و مربيان مدارس دراجراي طرح ،‌تاكيد بر بهره مندي حداكثري از منابع حاصل ازمشاركت نهادهاي برون سازماني و كمك هاي مردمي در جهت گسترش هرچه بيشتر اجراي طرح ،  تكيه برتوان و همكاري داوطلبانه دانش آموزان در برگزاري شايسته طرح و فراهم كردن زمينه برگزاري گسترده آن در مدارس كشور در سال تحصيلي 96-95 تاكيد شده است .

متن كامل اين دستورالعمل را ازببنيد .       

دستورالعمل اجرايي سومين دوره المپياد ورزشي درون مدرسه اي به استان هاي سراسركشور ابلاغ شد

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author