در شیوه نامه ساماندهی سقف خاصی برای تعداد دانش آموزان در کلاس درس وجود ندارد

در شیوه نامه ساماندهی سقف خاصی برای تعداد دانش آموزان در کلاس درس وجود ندارد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، اسفندیار چهاربند در آخرین روز از سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش در میزگرد تربیت معلم و بهبود منابع انسانی با اشاره به مهمترین چالش های نیروی انسانی در سال 92 گفت: تعدد حوزه هاي تصميم گيري در خصوص منابع انساني، فقدان برنامه راهبردي منابع انساني (جذب، تربیت، نگهداشت)، عدم وجود ساز و كار مناسب تعيين صلاحيت علمي و مهارتي معلمان، توزيع نامتوازن جغرافيايي، جنسیتی ورشته تدریس معلمان، نسبت نامناسب تعداد معلمان به نسبت نيروهاي پشتيباني، کمبود نیروی انسانی در برابر مازاد نیروی انسانی و عدم تعادل ساختار نیروی انسانی از مهمترین چالش های نیروی انسانی در سال 92 بود.»

وی در خصوص متغیرهای هفتگانه تاثیرگذار بر ساختار نيروي انساني آموزش و پرورش گفت : تغییرات برنامۀ درسی، نقل و انتقال جغرافیایی معلمان، نقل و انتقال معلمان بین دوره‌ تحصیلی، ارتباط ادامه تحصیل معلمان با نیازها، روندجذب نیروی انسانی، تحولات ساختارنظام آموزشی، تحولات جمعیت دانش آموزی را از این موارد است.

وی ادامه داد برنامه‌های 9 گانه ساماندهی نیروی انسانی، برنامه راهبردی 10ساله جذب نیرو، بومي پذيری، همسو سازي ادامه تحصيل با نيازها، بازنشستگي پیش از موعد نیروها، بهره‌گیری از سرباز معلم، مديريت نقل و انتقال، ساماندهی و توسعه سنواتی، خرید خدمات و سازماندهی براساس گروه تدریس به جای رشته تدریس از دیگر چالش های نیروی انسانی در آموزش و پرورش می باشد.

چهاربند با اشاره به سياست هاي اتخاذ شده براي رفع چالش هاي منابع انساني تصریح کد:  برقراي توازن
نيروي انساني با استفاده از فرصت خروج نيروها و تخصيص ظرفيتهاي استخدامي به مناطق نيازمند، اتخاذ سياست بومي پذيري، به‌منظور كاهش متقاضيان خروج از مناطق نيازمند، مديريت جريان ادامه تحصيل فرهنگيان و همسو سازي آن با نيازهاي مناطق، تشديد بازنشستگي نيروها، در مناطقي كه مواجه با مازاد نيرو هستند، بهره‌گیری از نیروهای کمکی نظیر سرباز معلم، در مناطق نیازمند، مديريت و هدايت برنامة نقل و انتقال نيروها، اعم از جغرافيايي و بين دوره‌اي، به‌سمت توسعه متوازن، بخشی از این راهکارهاست.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات با ارائه گزارش عملکرد سه ساله ساماندهی گفت: محورهای اصلی ساماندهي و توسعة سنواتي نيروي انساني، مديريت تشكيل كلاس در مناطق آموزشي و كنترل تخصيص نيرو به فعاليتهاي مختلف مشخص شد. علاوه بر این لازم است مسئولین سازماندهی در مناطق (مسئولين مقاطع تحصيلي)، نسبت به ضرورتهاي ساماندهي و بهره‌وري در نيروي موجود، توجیه شوند. در همین راستا از جمله موانع دستیابی به نتایج مورد انتظار در ساماندهی، دوگانگی تعاملات مرتبط از جانب ستاد با استان‌ها است. برای این منظور برای ساماندهی 95 با همۀ حوزه‌های ذی‌ربط جلسات هماهنگی و توافق برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری با توجه به تخصیص معلم راهنما به مدارس روستایی، تشکیل یا استمرار فعاليت مجتمع‌های آموزشی و پرورشی روستایی، دیگر مورد تاکید نیست، تصریح کرد: بهتر است در جهت اجرایی شدن مفاد سند تحول، تفکیک دوره‌های اول و دوم ابتدایی مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این در شیوه‌نامۀ ساماندهی سقف خاصی برای تعداد دانش‌آموز در کلاس مدارس خاص در نظر گرفته نشده است. بر این اساس، این سقف همانند مدارس دولتی است. مطابق مفاد شیوه‌نامۀ ساماندهی نیز، فعالیت دارالقرآن در هر منطقه، منوط به دایر نشدن دارالقرآن، توسط دستگاه‌های فرهنگی دیگر است.

در شیوه نامه ساماندهی سقف خاصی برای تعداد دانش آموزان در کلاس درس وجود ندارد

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، اسفندیار چهاربند در آخرین روز از سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش در میزگرد تربیت معلم و بهبود منابع انسانی با اشاره به مهمترین چالش های نیروی انسانی در سال 92 گفت: تعدد حوزه هاي تصميم گيري در خصوص منابع انساني، فقدان برنامه راهبردي منابع انساني (جذب، تربیت، نگهداشت)، عدم وجود ساز و كار مناسب تعيين صلاحيت علمي و مهارتي معلمان، توزيع نامتوازن جغرافيايي، جنسیتی ورشته تدریس معلمان، نسبت نامناسب تعداد معلمان به نسبت نيروهاي پشتيباني، کمبود نیروی انسانی در برابر مازاد نیروی انسانی و عدم تعادل ساختار نیروی انسانی از مهمترین چالش های نیروی انسانی در سال 92 بود.»

وی در خصوص متغیرهای هفتگانه تاثیرگذار بر ساختار نيروي انساني آموزش و پرورش گفت : تغییرات برنامۀ درسی، نقل و انتقال جغرافیایی معلمان، نقل و انتقال معلمان بین دوره‌ تحصیلی، ارتباط ادامه تحصیل معلمان با نیازها، روندجذب نیروی انسانی، تحولات ساختارنظام آموزشی، تحولات جمعیت دانش آموزی را از این موارد است.

وی ادامه داد برنامه‌های 9 گانه ساماندهی نیروی انسانی، برنامه راهبردی 10ساله جذب نیرو، بومي پذيری، همسو سازي ادامه تحصيل با نيازها، بازنشستگي پیش از موعد نیروها، بهره‌گیری از سرباز معلم، مديريت نقل و انتقال، ساماندهی و توسعه سنواتی، خرید خدمات و سازماندهی براساس گروه تدریس به جای رشته تدریس از دیگر چالش های نیروی انسانی در آموزش و پرورش می باشد.

چهاربند با اشاره به سياست هاي اتخاذ شده براي رفع چالش هاي منابع انساني تصریح کد:  برقراي توازن
نيروي انساني با استفاده از فرصت خروج نيروها و تخصيص ظرفيتهاي استخدامي به مناطق نيازمند، اتخاذ سياست بومي پذيري، به‌منظور كاهش متقاضيان خروج از مناطق نيازمند، مديريت جريان ادامه تحصيل فرهنگيان و همسو سازي آن با نيازهاي مناطق، تشديد بازنشستگي نيروها، در مناطقي كه مواجه با مازاد نيرو هستند، بهره‌گیری از نیروهای کمکی نظیر سرباز معلم، در مناطق نیازمند، مديريت و هدايت برنامة نقل و انتقال نيروها، اعم از جغرافيايي و بين دوره‌اي، به‌سمت توسعه متوازن، بخشی از این راهکارهاست.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات با ارائه گزارش عملکرد سه ساله ساماندهی گفت: محورهای اصلی ساماندهي و توسعة سنواتي نيروي انساني، مديريت تشكيل كلاس در مناطق آموزشي و كنترل تخصيص نيرو به فعاليتهاي مختلف مشخص شد. علاوه بر این لازم است مسئولین سازماندهی در مناطق (مسئولين مقاطع تحصيلي)، نسبت به ضرورتهاي ساماندهي و بهره‌وري در نيروي موجود، توجیه شوند. در همین راستا از جمله موانع دستیابی به نتایج مورد انتظار در ساماندهی، دوگانگی تعاملات مرتبط از جانب ستاد با استان‌ها است. برای این منظور برای ساماندهی 95 با همۀ حوزه‌های ذی‌ربط جلسات هماهنگی و توافق برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری با توجه به تخصیص معلم راهنما به مدارس روستایی، تشکیل یا استمرار فعاليت مجتمع‌های آموزشی و پرورشی روستایی، دیگر مورد تاکید نیست، تصریح کرد: بهتر است در جهت اجرایی شدن مفاد سند تحول، تفکیک دوره‌های اول و دوم ابتدایی مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این در شیوه‌نامۀ ساماندهی سقف خاصی برای تعداد دانش‌آموز در کلاس مدارس خاص در نظر گرفته نشده است. بر این اساس، این سقف همانند مدارس دولتی است. مطابق مفاد شیوه‌نامۀ ساماندهی نیز، فعالیت دارالقرآن در هر منطقه، منوط به دایر نشدن دارالقرآن، توسط دستگاه‌های فرهنگی دیگر است.

در شیوه نامه ساماندهی سقف خاصی برای تعداد دانش آموزان در کلاس درس وجود ندارد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author