در این برهه زمانی استیضاح وزیر آموزش و پرورش به صلاح نمی باشد

در این برهه زمانی استیضاح وزیر آموزش و پرورش به صلاح نمی باشد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان قزوين، ﺭﻭﺡ اله بابایی صالح نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی در خصوص استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت: با عنایت به پایان سال دولت و انتخابات پیش روی، پروژه مهر و بازگشایی مدارس، به جهت تقویت و حمایت از سیاست های آموزش و پرورش در این برهه زمانی، استیضاح وزیر آموزش و پرورش به صلاح نمی باشد.

 

در این برهه زمانی استیضاح وزیر آموزش و پرورش به صلاح نمی باشد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان قزوين، ﺭﻭﺡ اله بابایی صالح نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی در خصوص استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت: با عنایت به پایان سال دولت و انتخابات پیش روی، پروژه مهر و بازگشایی مدارس، به جهت تقویت و حمایت از سیاست های آموزش و پرورش در این برهه زمانی، استیضاح وزیر آموزش و پرورش به صلاح نمی باشد.

 

در این برهه زمانی استیضاح وزیر آموزش و پرورش به صلاح نمی باشد

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author