درخشش هنرجویان استان همدان درمسابقات کشوری علمی-کاربردی شاخه ی کاردانش

درخشش هنرجویان استان همدان درمسابقات کشوری علمی-کاربردی شاخه ی کاردانش

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان،  عبدالرضا فولادوند گفت: تعداد 10 نفر از هنرجویان برگزیده بخش عملی مسابقات علمی-کاربردی به مشهد مقدس اعزام شدند که سه رتبه اول، دوم و سوم کشور حاصل حضور هنرجویان در مرحله نهایی مسابقات بود.

فولادوند  با بیان این که کسب سه رتبه ی برتر کشوری در این مسابقات در سال های اخیر بی نظیر بوده است،  خاطرنشان کرد: در این مسابقات هنرجو، محمد مهدی مرادی در رشته ی کابینت سازی چوبی از هنرستان امام علی (ع) ناحیه ی یک همدان  رتبه ی اول کشور  را کسب کرد.

وی افزود: همچنین هنرجویان،  داریوش گل محمدی  در رشته ی تزئینات داخلی چوبی از هنرستان امام علی (ع)  ناحیه ی یک همدان  رتبه ی دوم  و امیرحسین  صیدی در رشته ی جوشکاری از هنرستان شهید طاهری زاده منطقه ی گل تپه رتبه ی سوم  به دست آوردند.

درخشش هنرجویان استان همدان درمسابقات کشوری علمی-کاربردی شاخه ی کاردانش

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان،  عبدالرضا فولادوند گفت: تعداد 10 نفر از هنرجویان برگزیده بخش عملی مسابقات علمی-کاربردی به مشهد مقدس اعزام شدند که سه رتبه اول، دوم و سوم کشور حاصل حضور هنرجویان در مرحله نهایی مسابقات بود.

فولادوند  با بیان این که کسب سه رتبه ی برتر کشوری در این مسابقات در سال های اخیر بی نظیر بوده است،  خاطرنشان کرد: در این مسابقات هنرجو، محمد مهدی مرادی در رشته ی کابینت سازی چوبی از هنرستان امام علی (ع) ناحیه ی یک همدان  رتبه ی اول کشور  را کسب کرد.

وی افزود: همچنین هنرجویان،  داریوش گل محمدی  در رشته ی تزئینات داخلی چوبی از هنرستان امام علی (ع)  ناحیه ی یک همدان  رتبه ی دوم  و امیرحسین  صیدی در رشته ی جوشکاری از هنرستان شهید طاهری زاده منطقه ی گل تپه رتبه ی سوم  به دست آوردند.

درخشش هنرجویان استان همدان درمسابقات کشوری علمی-کاربردی شاخه ی کاردانش

خبرهای داغ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author