دانش آموزان آذربایجان شرقی رتبه اول و سوم کشوری دو میدانی را کسب کردند

دانش آموزان آذربایجان شرقی رتبه اول و سوم کشوری دو میدانی را کسب کردند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربایجان شرقی ، در مسابقات ورزشی دومیدانی دانش آموزان سراسر کشور دانش آموز فرید غنی زاده از دبیرستان شاهد امام رضا(ع) آذرشهر مقام اول کشوری در رشته دو و میدانی امدادی را کسب نمود.

همچنین دانش آموز علی دهخوار قانی نژاد در رشته دو و میدانی 300 متر با مانع رتبه سوم این مسابقات را به خود اختصاص داد.

گفتنی است:مسابقات دوومیدانی دانش آموزان کشور مرداد ماه به مدت 5 روز و به میزبانی شهرکرد برگزار شد.

دانش آموزان آذربایجان شرقی رتبه اول و سوم کشوری دو میدانی را کسب کردند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربایجان شرقی ، در مسابقات ورزشی دومیدانی دانش آموزان سراسر کشور دانش آموز فرید غنی زاده از دبیرستان شاهد امام رضا(ع) آذرشهر مقام اول کشوری در رشته دو و میدانی امدادی را کسب نمود.

همچنین دانش آموز علی دهخوار قانی نژاد در رشته دو و میدانی 300 متر با مانع رتبه سوم این مسابقات را به خود اختصاص داد.

گفتنی است:مسابقات دوومیدانی دانش آموزان کشور مرداد ماه به مدت 5 روز و به میزبانی شهرکرد برگزار شد.

دانش آموزان آذربایجان شرقی رتبه اول و سوم کشوری دو میدانی را کسب کردند

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author