خوابگاه هنرستان كشاورزي شهرستان بيله سوار استان افتتاح شد

خوابگاه هنرستان كشاورزي شهرستان بيله سوار استان افتتاح شد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، خوابگاه دانش آموزي هنرستان كشاورزي شهيد دكتر بهشتي شهرستان بيله سوار با زير بنايي 1520 متر مربع و با اعتباري بالغ بر 8 ميليارد و پانصد ميليون ريال از محل اعتبارات اداره كل نوسازي و تجهيز مدارس استان افتتاح شد.

 گفتني است: آغاز بازسازي اين پروژه عظيم از سال 91 تاكنون بوده است.

خوابگاه هنرستان كشاورزي شهرستان بيله سوار استان افتتاح شد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، خوابگاه دانش آموزي هنرستان كشاورزي شهيد دكتر بهشتي شهرستان بيله سوار با زير بنايي 1520 متر مربع و با اعتباري بالغ بر 8 ميليارد و پانصد ميليون ريال از محل اعتبارات اداره كل نوسازي و تجهيز مدارس استان افتتاح شد.

 گفتني است: آغاز بازسازي اين پروژه عظيم از سال 91 تاكنون بوده است.

خوابگاه هنرستان كشاورزي شهرستان بيله سوار استان افتتاح شد

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author