حفظ کارت سوخت جلوی فساد را می‌گیرد/ مالیات پلکانی برای کسانی که مصرف بیشتری دارند

حفظ کارت سوخت جلوی فساد را می‌گیرد/ مالیات پلکانی برای کسانی که مصرف بیشتری دارند
توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس با دفاع از مصوبه بنزینی مجلس گفت: کسی که در حد متوسط مردم و یا کمتر مصرف می‌کند، هیچ عوارض و مالیاتی پرداخت نمی‌کند، اما چنانچه فردی بیش از متوسط مردم مصرف کند، به صورت پلکانی باید مالیات بیشتری بدهد.

حفظ کارت سوخت جلوی فساد را می‌گیرد/ مالیات پلکانی برای کسانی که مصرف بیشتری دارند

توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس با دفاع از مصوبه بنزینی مجلس گفت: کسی که در حد متوسط مردم و یا کمتر مصرف می‌کند، هیچ عوارض و مالیاتی پرداخت نمی‌کند، اما چنانچه فردی بیش از متوسط مردم مصرف کند، به صورت پلکانی باید مالیات بیشتری بدهد.
حفظ کارت سوخت جلوی فساد را می‌گیرد/ مالیات پلکانی برای کسانی که مصرف بیشتری دارند

فروش بک لینک

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author