جمهوري اسلامي ايران سالانه 200 ميليون دلار براي آموزش دانش آموزان اتباع خارجي هزينه مي كند

جمهوري اسلامي ايران سالانه 200 ميليون دلار براي آموزش دانش آموزان اتباع خارجي هزينه مي كند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، ظهرامروز علي اصغر فاني در ديدار با فيليپ گرندي كميسر عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، با تبريك مسئوليت جديد در امور پناهندگان، اظهاركرد: اميدوارم حضور جناب عالي در اين مسئوليت سبب ارتقاي وضعيت امور پناهندگان در كشورهاي مختلف به ويژه ايران باشد و سوابق كاري شما نشان مي دهد كه دراين راه موفق خواهيد بود.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران با اتخاذ سياست هاي انسان دوستانه و تأكيد بر اشتراكان ديني و ملي با ديگر كشورها علي رغم همه محدوديت ها نتوانسته است خدمات ارزنده اي را به پناهندگان خود ارائه كند.

عضوكابينه تدبير و اميد با اشاره به دو سياست «دفعي» و «جذبي» كشورها در قبال پناهندگان، تصريح كرد: ايران برخلاف بيشتر كشورهاي دنيا كه سياست «دفعي» و برخوردهاي نامناسب با پناهندگان دارند، سياست «جذبي» را در دستوركار خود قرار داده است وتوانسته است در مقاطعي تا سه ميليون پناهنده را در كشور ميزباني نمايد.

فاني با بيان اينكه بهترين شرايط براي پناهندگان بازگشت داوطلبانه آنها به موطن اصلي خودشان است، خاطرنشان كرد: در سال تحصيلي گذشته 386 هزار دانش آموز اتباع خارج در 25 هزار مدرسه و در كنار دانش آموزان ايراني مشغول به تحصيل بودند كه اين تعداد از كل دانش آموزان ايراني شاغل در مدارس ايراني بسياري از كشورها بيشتر است و اين نشان از اهميت جمهوري اسلامي ايران به امور پناهندگان دارد.

وي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران علي رغم همه تنگناهاي اقتصادي و تحريم هاي سياسي، كمك هاي مالي از قبيل تجهيزات آموزشي، تهيه لباس فرم و روپوش مدارس، لوزام التحرير را براي دانش آموزان اتباع خارجي پيش بيني كرده است و اختصاص كمك هاي مالي بيشتر سازمان ملل به جمهوري اسلامي مي تواند در ارائه خدمات مناسب تر به پناهندگان مؤثرتر باشد.

فاني با اشاره به ديدارهاي خود با نمايندگان آموزش وپرورش كشورهاي افغانستان وعراق، اظهاركرد: جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد به موازات كمك هاي انجام شده به پناهندگان ، تجربيات آموزشي خود را به كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان انتقال دهد تا بتواند براي كشورهاي پذيراي پناهندگان مفيد باشد.

وزيرآموزش و پرورش با اشاره به وجود بيش از يكصد هزار مدرسه دركشور، عنوان كرد: دانش آموزان اتباع خارجي در يك چهارم مدارس ايراني تحصيل مي كنند و به دنبال دستور مقام معظم رهبري مبني برثبت نام دانش آموزان افغاني بدون مدارك هويت، در سالي كه گذشت 36 هزار دانش آموزان افغان به آمار دانش آموزان اتباع خارجي كشور اضافه شد و جمهوري اسلامي ايران براي همه دانش آموزان اتباع خارجي مانند دانش آموزان ايراني انجام معاينات پزشكي، واكسيناسيون و ديگر اقدامات بهداشتي و درماني را انجام داد.

وي توانمندسازي دانش آموزان و اولياي آنها را براي ايران بسيارمهم خواند و گفت: برگزاري اردوهاي فرهنگي، هنري و تربيتي و مسابقات دانش آموزي و هم چنين برپايي كلاس هاي آموزش خانواده براي اولياي دانش آموزان اتباع خارجي از ديگربرنامه هاي ايران بوده است تا اين افراد پس از بازگشت داوطلبانه به كشور خودشان، بتوانند عنصر مفيدي در توسعه محسوب شوند.

عضوكابينه تدبير وا ميد اضافه كرد: در اوائل پيروزي انقلاب اسلامي 6 درصد آوارگان افغاني با سواد بودند ولي با برنامه هاي سوادآموزي كشور ايران در طول 37 سال گذشته اين آمار به حدود70 درصد رسيده است كه اين آمار براي پناهندگان، بسيارارزنده خواهد بود.

فاني با تأكيد برتعاملات فرهنگي ، دوره آموزشي ويژه 4240 مدير مدرسه در 9 استان كشور را برگزار كرديم تا با كسب آموزش هاي فرهنگي لازم بتوانيم همزيستي اتباع خارجي را با ايرانيان تقويت كنيم.

وزيرآموزش وپرورش با اشاره به هزينه هاي بالاي آموزش ايران در قبال پناهندگان، خاطرنشان كرد: از كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان انتظار داريم  نسبت به كمك هاي مالي به ايران تجديدنظر اساسي كنند تا جمهوري اسلامي ايران بتواند آموزش با كيفيت بالاتري را به پناهندگان ارائه كند.

جمهوري اسلامي ايران سالانه 200 ميليون دلار براي آموزش دانش آموزان اتباع خارجي هزينه مي كند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، ظهرامروز علي اصغر فاني در ديدار با فيليپ گرندي كميسر عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، با تبريك مسئوليت جديد در امور پناهندگان، اظهاركرد: اميدوارم حضور جناب عالي در اين مسئوليت سبب ارتقاي وضعيت امور پناهندگان در كشورهاي مختلف به ويژه ايران باشد و سوابق كاري شما نشان مي دهد كه دراين راه موفق خواهيد بود.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران با اتخاذ سياست هاي انسان دوستانه و تأكيد بر اشتراكان ديني و ملي با ديگر كشورها علي رغم همه محدوديت ها نتوانسته است خدمات ارزنده اي را به پناهندگان خود ارائه كند.

عضوكابينه تدبير و اميد با اشاره به دو سياست «دفعي» و «جذبي» كشورها در قبال پناهندگان، تصريح كرد: ايران برخلاف بيشتر كشورهاي دنيا كه سياست «دفعي» و برخوردهاي نامناسب با پناهندگان دارند، سياست «جذبي» را در دستوركار خود قرار داده است وتوانسته است در مقاطعي تا سه ميليون پناهنده را در كشور ميزباني نمايد.

فاني با بيان اينكه بهترين شرايط براي پناهندگان بازگشت داوطلبانه آنها به موطن اصلي خودشان است، خاطرنشان كرد: در سال تحصيلي گذشته 386 هزار دانش آموز اتباع خارج در 25 هزار مدرسه و در كنار دانش آموزان ايراني مشغول به تحصيل بودند كه اين تعداد از كل دانش آموزان ايراني شاغل در مدارس ايراني بسياري از كشورها بيشتر است و اين نشان از اهميت جمهوري اسلامي ايران به امور پناهندگان دارد.

وي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران علي رغم همه تنگناهاي اقتصادي و تحريم هاي سياسي، كمك هاي مالي از قبيل تجهيزات آموزشي، تهيه لباس فرم و روپوش مدارس، لوزام التحرير را براي دانش آموزان اتباع خارجي پيش بيني كرده است و اختصاص كمك هاي مالي بيشتر سازمان ملل به جمهوري اسلامي مي تواند در ارائه خدمات مناسب تر به پناهندگان مؤثرتر باشد.

فاني با اشاره به ديدارهاي خود با نمايندگان آموزش وپرورش كشورهاي افغانستان وعراق، اظهاركرد: جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد به موازات كمك هاي انجام شده به پناهندگان ، تجربيات آموزشي خود را به كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان انتقال دهد تا بتواند براي كشورهاي پذيراي پناهندگان مفيد باشد.

وزيرآموزش و پرورش با اشاره به وجود بيش از يكصد هزار مدرسه دركشور، عنوان كرد: دانش آموزان اتباع خارجي در يك چهارم مدارس ايراني تحصيل مي كنند و به دنبال دستور مقام معظم رهبري مبني برثبت نام دانش آموزان افغاني بدون مدارك هويت، در سالي كه گذشت 36 هزار دانش آموزان افغان به آمار دانش آموزان اتباع خارجي كشور اضافه شد و جمهوري اسلامي ايران براي همه دانش آموزان اتباع خارجي مانند دانش آموزان ايراني انجام معاينات پزشكي، واكسيناسيون و ديگر اقدامات بهداشتي و درماني را انجام داد.

وي توانمندسازي دانش آموزان و اولياي آنها را براي ايران بسيارمهم خواند و گفت: برگزاري اردوهاي فرهنگي، هنري و تربيتي و مسابقات دانش آموزي و هم چنين برپايي كلاس هاي آموزش خانواده براي اولياي دانش آموزان اتباع خارجي از ديگربرنامه هاي ايران بوده است تا اين افراد پس از بازگشت داوطلبانه به كشور خودشان، بتوانند عنصر مفيدي در توسعه محسوب شوند.

عضوكابينه تدبير وا ميد اضافه كرد: در اوائل پيروزي انقلاب اسلامي 6 درصد آوارگان افغاني با سواد بودند ولي با برنامه هاي سوادآموزي كشور ايران در طول 37 سال گذشته اين آمار به حدود70 درصد رسيده است كه اين آمار براي پناهندگان، بسيارارزنده خواهد بود.

فاني با تأكيد برتعاملات فرهنگي ، دوره آموزشي ويژه 4240 مدير مدرسه در 9 استان كشور را برگزار كرديم تا با كسب آموزش هاي فرهنگي لازم بتوانيم همزيستي اتباع خارجي را با ايرانيان تقويت كنيم.

وزيرآموزش وپرورش با اشاره به هزينه هاي بالاي آموزش ايران در قبال پناهندگان، خاطرنشان كرد: از كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان انتظار داريم  نسبت به كمك هاي مالي به ايران تجديدنظر اساسي كنند تا جمهوري اسلامي ايران بتواند آموزش با كيفيت بالاتري را به پناهندگان ارائه كند.

جمهوري اسلامي ايران سالانه 200 ميليون دلار براي آموزش دانش آموزان اتباع خارجي هزينه مي كند

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author