جشن عاطفه‌ها برانگیخته شدن دوستی‌ها را به همراه دارد

جشن عاطفه‌ها برانگیخته شدن دوستی‌ها را به همراه دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قم، حمیدرضا کفاش در جشن ملی عاطفه‌ها که در مدرسه راهنمایی شهید رجایی برگزار شد، اظهار کرد: کمیته امداد از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در کنار آموزش و پرورش استان قم به ویژه دانش‌آموزان مستعد و درسخوان بوده است

معاون پرورشی وزارت آموزش وپرورش خاطرنشان کرد:‌ جشن عاطفه‌ها به همت کمیته امداد، وزارت آموزش و پرورش و سازمان دانش‌آموزی برگزار می‌شود و صدا و سیما، نهادها و سازمان‌ها برای انجام این حرکت ارزشمند مشارکت می‌کنند

وي با بیان اینکه امروز در قالب جشن عاطفه‌ها نیات درونی خود را برای دستگیری و محبت به همنوعان نشان می‌دهیم، گفت:‌ این حرکت در آستانه محرم انجام می‌شود و امام حسین(ع) ایثارگرترین مرد بودند که جان خود برای حفظ اسلام فدا کردند‌. وی خاطرنشان کرد: در جشن عاطفه‌ها اندازه کمک مهم نیست، بلکه کمک هر اندازه خالصانه‌تر باشد، به خدا نزدیک‌تر است، بنابراین دانش‌آموزی که مایحتاج خود را با اخلاص به دیگران کمک می‌کند، بسیار ارزشمند است

كفاش با بیان اینکه جشن عاطفه‌ها جشن برانگیخته شدن عاطفه‌ها و دوست داشتن‌ها است،‌ گفت: باید مراقب باشید این عشق، کمک به همنوع و نیازمندان در وجودتان ضعیف نشود، زیرا با ضعیف شدن این عشق، دل‌ها می‌میرد و مرگ ما نزدیک می‌شود

جشن عاطفه‌ها برانگیخته شدن دوستی‌ها را به همراه دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قم، حمیدرضا کفاش در جشن ملی عاطفه‌ها که در مدرسه راهنمایی شهید رجایی برگزار شد، اظهار کرد: کمیته امداد از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در کنار آموزش و پرورش استان قم به ویژه دانش‌آموزان مستعد و درسخوان بوده است

معاون پرورشی وزارت آموزش وپرورش خاطرنشان کرد:‌ جشن عاطفه‌ها به همت کمیته امداد، وزارت آموزش و پرورش و سازمان دانش‌آموزی برگزار می‌شود و صدا و سیما، نهادها و سازمان‌ها برای انجام این حرکت ارزشمند مشارکت می‌کنند

وي با بیان اینکه امروز در قالب جشن عاطفه‌ها نیات درونی خود را برای دستگیری و محبت به همنوعان نشان می‌دهیم، گفت:‌ این حرکت در آستانه محرم انجام می‌شود و امام حسین(ع) ایثارگرترین مرد بودند که جان خود برای حفظ اسلام فدا کردند‌. وی خاطرنشان کرد: در جشن عاطفه‌ها اندازه کمک مهم نیست، بلکه کمک هر اندازه خالصانه‌تر باشد، به خدا نزدیک‌تر است، بنابراین دانش‌آموزی که مایحتاج خود را با اخلاص به دیگران کمک می‌کند، بسیار ارزشمند است

كفاش با بیان اینکه جشن عاطفه‌ها جشن برانگیخته شدن عاطفه‌ها و دوست داشتن‌ها است،‌ گفت: باید مراقب باشید این عشق، کمک به همنوع و نیازمندان در وجودتان ضعیف نشود، زیرا با ضعیف شدن این عشق، دل‌ها می‌میرد و مرگ ما نزدیک می‌شود

(image)

جشن عاطفه‌ها برانگیخته شدن دوستی‌ها را به همراه دارد

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author