جزییات کنگره ملی پرسش مهر 16/پذیرش در اردوگاه باهنر و چاپ2هزار جلدکتاب

جزییات کنگره ملی پرسش مهر 16/پذیرش در اردوگاه باهنر و چاپ2هزار جلدکتاب

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از خبرگزاري پانا، مهدی علی اکبر زاده اظهار كرد: روز 28 تیرماه کار پذیرش و اسکان برگزیدگان پرسش مهر 16 به همراه 2 مربی و یک سرپرست از هر استان در اردوگاه شهید باهنر تهران انجام  می شود.

وی افزود: پس از اسکان در روز 28 تیرماه، فوق برنامه ها و بازدیدی برای برگزیدگان درنظر گرفته شده و روز 29 تیرماه از ساعت 9 تا 12 در سالن اجلاس با حضور مسئولان کشوری و لشگری از آنها تقدیر می شود.

دبیر ستاد پرسش مهر 16 رییس جمهور تصریح کرد: آثار دانش آموزان، دانشجو معلمان و فرهنگیان در رشته فرهنگی و هنری در قسمت ادبی شامل 4 رشته شعر، داستان، مقاله و سخنوری، در رشته فضای مجازی یک رشته  وبلاگ نویسی ، در رشته هنر های تجسمی شامل رشته های گرافیک ، تصویر سازی ، پوستر ، عکاسی ، طراحی ، نقاشی و خوشنویسی،  فیلم کوتاه، مستند ، پویا نمایی ، فیلم های داستانی ، نمایشنامه نویسی و سرود همگانی است که در مجموع 12 رشته هستند البته نمایش نویسی فقط ویژه  دانشجو معلمان و  فرهنگیان  و رشته سرود همگانی مختص دانش آموزان بود .

وی یاد آورشد : از مجموع 3میلیون 200 هزار اثر در مرحله آموزشگاهی 2هزار 618 اثر مربوط به دانش آموزان و فرهنگیان، 42 اثر مربوط به آثار مدارس خارج از کشور و 176 اثر متعلق به دانشجو معلمان بوده است .

علی اکبر زاده خاطرنشان کرد: 213 اثر برگزیده شده شامل 15 نفر در رشته سرود همگانی، 10 نفر در رشته فیلم کوتاه و نمایشنامه نویسی ، 24 نفر در وبلاگ نویسی ، 57 نفر در هنر های تجسمی، 67 نفر در رشته های ادبی و پژوهشی، 34 نفر در بخش دانشجو معلمان، 3 نفر درخارج از کشور و 3 نفر اولیاء می شود.

وی گفت: در مجموع از 105 فرهنگی برگزیده 56 نفر مرد ، 49 نفر زن ، از مجموع 34 دانشجومعلم 20 نفر مرد 14 نفر زن ، مدارس خارج از کشور یک فرهنگی آقا و 2 دانش آموز دختر ، از 68 برگزیده دانش آموز 47 نفر دختر و 21 نفر پسر و 3 نفر از اولیا نیز جز برگزیدگان هستند .

علی اکبرزاده گفت: انتشار کتاب کنگره پرسش مهر 16 نیز با موسسه منادی تربیت بود که شامل بخشهای مقدمه، تاریخچه پرسش مهر، تحلیل پرسش مهرهای گذشته، تحلیل پرسش مهر16 و نمونه آثار برگزیدگان ، جدول عملکرد ستاد پرسش مهر16 است که حدود 2 هزار جلد در 175 صفحه منتشر وبه چاپ رسیده است .

جزییات کنگره ملی پرسش مهر 16/پذیرش در اردوگاه باهنر و چاپ2هزار جلدکتاب

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از خبرگزاري پانا، مهدی علی اکبر زاده اظهار كرد: روز 28 تیرماه کار پذیرش و اسکان برگزیدگان پرسش مهر 16 به همراه 2 مربی و یک سرپرست از هر استان در اردوگاه شهید باهنر تهران انجام  می شود.

وی افزود: پس از اسکان در روز 28 تیرماه، فوق برنامه ها و بازدیدی برای برگزیدگان درنظر گرفته شده و روز 29 تیرماه از ساعت 9 تا 12 در سالن اجلاس با حضور مسئولان کشوری و لشگری از آنها تقدیر می شود.

دبیر ستاد پرسش مهر 16 رییس جمهور تصریح کرد: آثار دانش آموزان، دانشجو معلمان و فرهنگیان در رشته فرهنگی و هنری در قسمت ادبی شامل 4 رشته شعر، داستان، مقاله و سخنوری، در رشته فضای مجازی یک رشته  وبلاگ نویسی ، در رشته هنر های تجسمی شامل رشته های گرافیک ، تصویر سازی ، پوستر ، عکاسی ، طراحی ، نقاشی و خوشنویسی،  فیلم کوتاه، مستند ، پویا نمایی ، فیلم های داستانی ، نمایشنامه نویسی و سرود همگانی است که در مجموع 12 رشته هستند البته نمایش نویسی فقط ویژه  دانشجو معلمان و  فرهنگیان  و رشته سرود همگانی مختص دانش آموزان بود .

وی یاد آورشد : از مجموع 3میلیون 200 هزار اثر در مرحله آموزشگاهی 2هزار 618 اثر مربوط به دانش آموزان و فرهنگیان، 42 اثر مربوط به آثار مدارس خارج از کشور و 176 اثر متعلق به دانشجو معلمان بوده است .

علی اکبر زاده خاطرنشان کرد: 213 اثر برگزیده شده شامل 15 نفر در رشته سرود همگانی، 10 نفر در رشته فیلم کوتاه و نمایشنامه نویسی ، 24 نفر در وبلاگ نویسی ، 57 نفر در هنر های تجسمی، 67 نفر در رشته های ادبی و پژوهشی، 34 نفر در بخش دانشجو معلمان، 3 نفر درخارج از کشور و 3 نفر اولیاء می شود.

وی گفت: در مجموع از 105 فرهنگی برگزیده 56 نفر مرد ، 49 نفر زن ، از مجموع 34 دانشجومعلم 20 نفر مرد 14 نفر زن ، مدارس خارج از کشور یک فرهنگی آقا و 2 دانش آموز دختر ، از 68 برگزیده دانش آموز 47 نفر دختر و 21 نفر پسر و 3 نفر از اولیا نیز جز برگزیدگان هستند .

علی اکبرزاده گفت: انتشار کتاب کنگره پرسش مهر 16 نیز با موسسه منادی تربیت بود که شامل بخشهای مقدمه، تاریخچه پرسش مهر، تحلیل پرسش مهرهای گذشته، تحلیل پرسش مهر16 و نمونه آثار برگزیدگان ، جدول عملکرد ستاد پرسش مهر16 است که حدود 2 هزار جلد در 175 صفحه منتشر وبه چاپ رسیده است .

جزییات کنگره ملی پرسش مهر 16/پذیرش در اردوگاه باهنر و چاپ2هزار جلدکتاب

پامنا موبایل لپ تاپ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author