جزئیات برنامه‌‌ «فرزندان رمضان»

جزئیات برنامه‌‌ «فرزندان رمضان»

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از  اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، حامدعلامتی در نشست خبری که امروز در دفترمرکزی اتحادیه برگزار شد، اظهار داشت: همزمان با ماه مبارک رمضان، برنامه‌های فرهنگی ـ تربیتی با عنوان «فرزندان رمضان» ویژه اعضای انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در سراسر کشور و همچنین شبکه کادر و پشتیبان آغاز شده است.

وی ادامه داد: اهداف برگزاری این برنامه شامل «ارتقای سطح انگیزه، نگرش و اهتمام نوجوانان نسبت به ارتباط با خدا و تقویت روحیه توکل و اخلاص»، «ارتقای سطح انگیزه، نگرش و اهتمام نوجوانان نسبت به تلاوت و تدبر در قرآن کریم»، «ایجاد علاقه به محیط و جمع مؤمنانه و اعتماد به اتحادیه به عنوان تشکل مطلوب اسلامی برای نوجوان امروز» و «ایجاد انگیزه، امید و شناخت نسبت به حضور و فعالیت در تشکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان» است.

علامتی افزود: متولی این برنامه‌ها در سطح استانی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان‌ها، در سطح شهرستان‌ها، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان شهرستان‌ها و اجرا کنندگان آن، دانش‌آموزان عضو اتجادیه هستند؛ ضمن اینکه مخاطبان این برنامه نیز دانش‌آموزان عضو و کادر و مربیان اتحادیه هستند، البته دانش‌آموزان دیگر نیز در برنامه‌های عمومی اتحادیه می‌توانند شرکت کنند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های ماه مبارک رمضان به صورت یک سبد برنامه‌ای ارائه می‌شود، گفت: تعداد برنامه‌ها زیاد است و هر کس متناسب با سلایق و علایق از این برنامه‌ها بهره‌مند می‌شود.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: هر ساله از سوی نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، سوره و آیه سال معرفی می‌شود که سوره امسال، «ملک» است.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان در ایام ماه مبارک رمضان، فرصت دارند تا سوره «ملک» را حفظ کنند و در روز پنج‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۵ آزمون حفظ این سوره در سراسر کشور برگزار می‌شود.

علامتی با بیان اینکه این آزمون به صورت کتبی و شفاهی و همزمان در کل کشور برگزار می‌شود، افزود: نفرات برتر این آزمون، مورد تقدیر و تجلیل قرار می‌گیرند.

جزئیات برنامه‌‌ «فرزندان رمضان»

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از  اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، حامدعلامتی در نشست خبری که امروز در دفترمرکزی اتحادیه برگزار شد، اظهار داشت: همزمان با ماه مبارک رمضان، برنامه‌های فرهنگی ـ تربیتی با عنوان «فرزندان رمضان» ویژه اعضای انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در سراسر کشور و همچنین شبکه کادر و پشتیبان آغاز شده است.

وی ادامه داد: اهداف برگزاری این برنامه شامل «ارتقای سطح انگیزه، نگرش و اهتمام نوجوانان نسبت به ارتباط با خدا و تقویت روحیه توکل و اخلاص»، «ارتقای سطح انگیزه، نگرش و اهتمام نوجوانان نسبت به تلاوت و تدبر در قرآن کریم»، «ایجاد علاقه به محیط و جمع مؤمنانه و اعتماد به اتحادیه به عنوان تشکل مطلوب اسلامی برای نوجوان امروز» و «ایجاد انگیزه، امید و شناخت نسبت به حضور و فعالیت در تشکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان» است.

علامتی افزود: متولی این برنامه‌ها در سطح استانی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان‌ها، در سطح شهرستان‌ها، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان شهرستان‌ها و اجرا کنندگان آن، دانش‌آموزان عضو اتجادیه هستند؛ ضمن اینکه مخاطبان این برنامه نیز دانش‌آموزان عضو و کادر و مربیان اتحادیه هستند، البته دانش‌آموزان دیگر نیز در برنامه‌های عمومی اتحادیه می‌توانند شرکت کنند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های ماه مبارک رمضان به صورت یک سبد برنامه‌ای ارائه می‌شود، گفت: تعداد برنامه‌ها زیاد است و هر کس متناسب با سلایق و علایق از این برنامه‌ها بهره‌مند می‌شود.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: هر ساله از سوی نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، سوره و آیه سال معرفی می‌شود که سوره امسال، «ملک» است.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان در ایام ماه مبارک رمضان، فرصت دارند تا سوره «ملک» را حفظ کنند و در روز پنج‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۵ آزمون حفظ این سوره در سراسر کشور برگزار می‌شود.

علامتی با بیان اینکه این آزمون به صورت کتبی و شفاهی و همزمان در کل کشور برگزار می‌شود، افزود: نفرات برتر این آزمون، مورد تقدیر و تجلیل قرار می‌گیرند.

جزئیات برنامه‌‌ «فرزندان رمضان»

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author