جذب، پرورش و حمایت استعدادهای درخشان از اهداف اصلی مرکزملی پرورش استعدادهای درخشان

جذب، پرورش و حمایت استعدادهای درخشان از اهداف اصلی مرکزملی پرورش استعدادهای درخشان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، پیش از ظهر امروز حسین شجاعی در آخرین روز از سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش در میزگرد آموزش پرورش گروه های خاص که در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، زمینه های لازم برای اجرای ماموریت های مرکز استعدادهای درخشان را برشمرد و تصریح کرد: مرکز ماموریت دارد زمینه های لازم برای شناسايي، كسب شايستگي‌هاي ويژه، بروز استعدادهاي دانش‌آموزان صاحب استعدادهاي برتر و هدايت آن‌ها را در تمامي دوره‌هاي تحصيلي فراهم و شرایط لازم را در و همۀ ساحت‌هاي تعليم و تربيت به صورت نظام‌مند، همگاني و عادلانه در ساختاري كارآمد و اثربخش، با مشاركت خانواده‌ها، نهادهاي دولتي و سازمان‌هاي غيردولتي در سطح ملّي و عرصه‌ها و رقابت‌هاي بين‌المللي تحقق یابد.

وی با اشاره به اینکه مركز ملّي پرورش استعدادهاي درخشان به عنوان يكي از مجموعه‌هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش وظيفۀ سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت  بر چهار حوزه را دارد اظهار کرد: برنامه ملّی شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر، مدارس استعدادهاي درخشان، مسابقات، جشنواره‌ها و المپيادهاي علمي که شامل المپيادهاي علمي دانش‌آموزي و جشنوارۀ جوان و نوجوان خوارزمي می شود در این حوزه قرار دارند. علاوه بر این مركز موظّف است با توجه به اهداف، وظايف  مأموريت‌هاي تعريف شده، با هم‌فكري عوامل استاني، نسبت به تدوين برنامه‌هاي ملّي خود اقدام نمايد.

جذب، پرورش و حمایت استعدادهای درخشان از اهداف اصلی مرکزملی پرورش استعدادهای درخشان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، پیش از ظهر امروز حسین شجاعی در آخرین روز از سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش در میزگرد آموزش پرورش گروه های خاص که در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، زمینه های لازم برای اجرای ماموریت های مرکز استعدادهای درخشان را برشمرد و تصریح کرد: مرکز ماموریت دارد زمینه های لازم برای شناسايي، كسب شايستگي‌هاي ويژه، بروز استعدادهاي دانش‌آموزان صاحب استعدادهاي برتر و هدايت آن‌ها را در تمامي دوره‌هاي تحصيلي فراهم و شرایط لازم را در و همۀ ساحت‌هاي تعليم و تربيت به صورت نظام‌مند، همگاني و عادلانه در ساختاري كارآمد و اثربخش، با مشاركت خانواده‌ها، نهادهاي دولتي و سازمان‌هاي غيردولتي در سطح ملّي و عرصه‌ها و رقابت‌هاي بين‌المللي تحقق یابد.

وی با اشاره به اینکه مركز ملّي پرورش استعدادهاي درخشان به عنوان يكي از مجموعه‌هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش وظيفۀ سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت  بر چهار حوزه را دارد اظهار کرد: برنامه ملّی شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر، مدارس استعدادهاي درخشان، مسابقات، جشنواره‌ها و المپيادهاي علمي که شامل المپيادهاي علمي دانش‌آموزي و جشنوارۀ جوان و نوجوان خوارزمي می شود در این حوزه قرار دارند. علاوه بر این مركز موظّف است با توجه به اهداف، وظايف  مأموريت‌هاي تعريف شده، با هم‌فكري عوامل استاني، نسبت به تدوين برنامه‌هاي ملّي خود اقدام نمايد.

جذب، پرورش و حمایت استعدادهای درخشان از اهداف اصلی مرکزملی پرورش استعدادهای درخشان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author