ثبت نام قريب به 12.5ميليون دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

ثبت نام قريب به 12.5ميليون دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، اسفنديار چهاربند با بيان اينكه تاكنون 12ميليون و 491 هزار و 172 دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از اين تعداد 82 هزار و 709 نوآموز در دوره پيش دبستاني، 7 ميليون و422 هزار و 639 دانش آموز در مقطع ابتدايي ، 2 ميليون و969 هزار و 750 دانش آموز در متوسطه دوره اول ، يك ميليون و971 هزار و 638 دانش آموز در دوره دوم متوسطه و 44 هزار و 436 دانش آموز درمدارس استثنايي ثبت نام شده اند.

وي ادامه داد: در دوره دوم متوسطه 779 هزار و 708 در پايه دهم ثبت نام كرده اند كه 12 و 3 دهم درصد در رشته رياضي، 32 و 2 دهم درصد در رشته تجربي، 23 و5  دهم درصد در رشته انساني و 5 دهم درصد در رشته معارف ثبت نام كرده اند.

چهاربند خاطرنشان كرد: در شاخه فني و حرفه اي 135 هزار و587 دانش آموز معادل 17 و 39 صدم درصد و در رشته كاردانش 107 هزار و 604 دانش آموز معادل 13 و 8 دهم درصد ثبت نام شده اند.

ثبت نام قريب به 12.5ميليون دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، اسفنديار چهاربند با بيان اينكه تاكنون 12ميليون و 491 هزار و 172 دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از اين تعداد 82 هزار و 709 نوآموز در دوره پيش دبستاني، 7 ميليون و422 هزار و 639 دانش آموز در مقطع ابتدايي ، 2 ميليون و969 هزار و 750 دانش آموز در متوسطه دوره اول ، يك ميليون و971 هزار و 638 دانش آموز در دوره دوم متوسطه و 44 هزار و 436 دانش آموز درمدارس استثنايي ثبت نام شده اند.

وي ادامه داد: در دوره دوم متوسطه 779 هزار و 708 در پايه دهم ثبت نام كرده اند كه 12 و 3 دهم درصد در رشته رياضي، 32 و 2 دهم درصد در رشته تجربي، 23 و5  دهم درصد در رشته انساني و 5 دهم درصد در رشته معارف ثبت نام كرده اند.

چهاربند خاطرنشان كرد: در شاخه فني و حرفه اي 135 هزار و587 دانش آموز معادل 17 و 39 صدم درصد و در رشته كاردانش 107 هزار و 604 دانش آموز معادل 13 و 8 دهم درصد ثبت نام شده اند.

ثبت نام قريب به 12.5ميليون دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author