ثبت نام بيش از 13 ميليون 600 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

ثبت نام بيش از 13 ميليون 600 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، اسفنديارچهاربند با بيان اينكه تاكنون 13ميليون و601 هزار و 83  دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از اين تعداد 560 هزار و 279 نوآموز در دوره پيش دبستاني، 7 ميليون و632 هزار و 636  دانش آموز در مقطع ابتدايي ، 3 ميليون و127 هزار و 469 دانش آموز در متوسطه دوره اول ، 2 ميليون و207 هزار و 990 دانش آموز در دوره دوم متوسطه و 72 هزار و 709 دانش آموز درمدارس استثنايي ثبت نام شده اند.

وي ادامه داد: در دوره دوم متوسطه 895 هزار و 23 دانش آموز در پايه دهم ثبت نام كرده اند كه 11.9 درصد در رشته رياضي، 30.61 درصد در رشته تجربي، 23.56 درصد در رشته انساني و 5 دهم درصد در رشته معارف ثبت نام كرده اند.

چهاربند خاطرنشان كرد: در شاخه فني و حرفه اي 151 هزار و917  دانش آموز معادل 17 درصد و در رشته كاردانش 148 هزار و 289 دانش آموز معادل 16.57 درصد ثبت نام شده اند.

ثبت نام بيش از 13 ميليون 600 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، اسفنديارچهاربند با بيان اينكه تاكنون 13ميليون و601 هزار و 83  دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از اين تعداد 560 هزار و 279 نوآموز در دوره پيش دبستاني، 7 ميليون و632 هزار و 636  دانش آموز در مقطع ابتدايي ، 3 ميليون و127 هزار و 469 دانش آموز در متوسطه دوره اول ، 2 ميليون و207 هزار و 990 دانش آموز در دوره دوم متوسطه و 72 هزار و 709 دانش آموز درمدارس استثنايي ثبت نام شده اند.

وي ادامه داد: در دوره دوم متوسطه 895 هزار و 23 دانش آموز در پايه دهم ثبت نام كرده اند كه 11.9 درصد در رشته رياضي، 30.61 درصد در رشته تجربي، 23.56 درصد در رشته انساني و 5 دهم درصد در رشته معارف ثبت نام كرده اند.

چهاربند خاطرنشان كرد: در شاخه فني و حرفه اي 151 هزار و917  دانش آموز معادل 17 درصد و در رشته كاردانش 148 هزار و 289 دانش آموز معادل 16.57 درصد ثبت نام شده اند.

ثبت نام بيش از 13 ميليون 600 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

ارتقا اندروید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author