ثبت نام بيش از 12ميليون و 412هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

ثبت نام بيش از 12ميليون و 412هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، اسفنديار چهاربند با بيان اينكه تاكنون 12ميليون و 410 هزار و 103 دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از اين تعداد 72 هزار و 433 نوآموز در دوره پيش دبستاني، 7 ميليون و409 هزار و 266 دانش آموز در مقطع ابتدايي ، 2 ميليون و952 هزار و 84 دانش آموز در متوسطه دوره اول ، يك ميليون و935 هزار و 992 دانش آموز در دوره دوم متوسطه و 42 هزار و 328 دانش آموز درمدارس استثنايي ثبت نام شده اند.

وي ادامه داد: در دوره دوم متوسطه 766 هزار و 409 در پايه دهم ثبت نام كرده اند كه 12 و 7 دهم درصد در رشته رياضي، 32 و 5 دهم درصد در رشته تجربي، 23 و5  دهم درصد در رشته انساني و 5 دهم درصد در رشته معارف ثبت نام كرده اند.

چهاربند خاطرنشان كرد: در شاخه فني و حرفه اي 133 هزار و460 دانش آموز معادل 17 و 41 صدم درصد و در رشته كاردانش 102 هزار و 458 دانش آموز معادل 13 و 4 دهم درصد ثبت نام شده اند.

ثبت نام بيش از 12ميليون و 412هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، اسفنديار چهاربند با بيان اينكه تاكنون 12ميليون و 410 هزار و 103 دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از اين تعداد 72 هزار و 433 نوآموز در دوره پيش دبستاني، 7 ميليون و409 هزار و 266 دانش آموز در مقطع ابتدايي ، 2 ميليون و952 هزار و 84 دانش آموز در متوسطه دوره اول ، يك ميليون و935 هزار و 992 دانش آموز در دوره دوم متوسطه و 42 هزار و 328 دانش آموز درمدارس استثنايي ثبت نام شده اند.

وي ادامه داد: در دوره دوم متوسطه 766 هزار و 409 در پايه دهم ثبت نام كرده اند كه 12 و 7 دهم درصد در رشته رياضي، 32 و 5 دهم درصد در رشته تجربي، 23 و5  دهم درصد در رشته انساني و 5 دهم درصد در رشته معارف ثبت نام كرده اند.

چهاربند خاطرنشان كرد: در شاخه فني و حرفه اي 133 هزار و460 دانش آموز معادل 17 و 41 صدم درصد و در رشته كاردانش 102 هزار و 458 دانش آموز معادل 13 و 4 دهم درصد ثبت نام شده اند.

ثبت نام بيش از 12ميليون و 412هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author