تیراندازی در دانمارک به زخمی شدن چهار نفر منجر شد

تیراندازی در دانمارک به زخمی شدن چهار نفر منجر شد
منابع خبری از زخمی شدن چهار نفر در جریان یک تیراندازی در پایتخت دانمارک خبر می‌دهند.

تیراندازی در دانمارک به زخمی شدن چهار نفر منجر شد

منابع خبری از زخمی شدن چهار نفر در جریان یک تیراندازی در پایتخت دانمارک خبر می‌دهند.
تیراندازی در دانمارک به زخمی شدن چهار نفر منجر شد

استخدام آموزش و پرورش

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author