توسعه پايدار مولد نيروي انساني متعهد و تحول آفرين است

توسعه پايدار مولد نيروي انساني متعهد و تحول آفرين است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورشبه نقل از استان مرکزی، محمود زمانی قمی روز شنبه در آیین نواختن زنگ مهر و مقاومت و بهره برداری از مدرسه خیر ساز شهدای قورچی باشی خمین، افزود: توسعه پایدار مولد نیروی انسانی متعهد و تحول آفرین است و تربیت نسل کارآمد و دلسوز برای کشور بر عهده آموزش و پرورش است.

وی در ادامه گفت: نهضت دانایی سرمایه و داشته هر جامعه است و مسبب بسیاری از مصائب و مشکلات گریبان گیر جوامع عنصر جهل و بی اخلاقی است.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری تشنه ورود به مرزهای دانش نوین، نوآوری و حرکت است و تفکر و دانش لازم در این خصوص با نظام تعلیم و تربیت هدفمند و مقتدر حاصل می شود.

 زمانی قمی افزود: معلمان بعد از انبیا مهمترین رسالت را بر عهده دارند و با جهل و نادانی به مبارزه پرداختند و جایگاه و رسالت معلمی را در جامعه با هیچ رکن و مسندی نمی توان قیاس کرد.

وی بیان کرد: تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلان چشم انداز 20 ساله نظام نیازمند بدنه توانمند و فهیم جامعه است و نقش نهاد آموزش در این رهگذر کلیدی است.

توسعه پايدار مولد نيروي انساني متعهد و تحول آفرين است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورشبه نقل از استان مرکزی، محمود زمانی قمی روز شنبه در آیین نواختن زنگ مهر و مقاومت و بهره برداری از مدرسه خیر ساز شهدای قورچی باشی خمین، افزود: توسعه پایدار مولد نیروی انسانی متعهد و تحول آفرین است و تربیت نسل کارآمد و دلسوز برای کشور بر عهده آموزش و پرورش است.

وی در ادامه گفت: نهضت دانایی سرمایه و داشته هر جامعه است و مسبب بسیاری از مصائب و مشکلات گریبان گیر جوامع عنصر جهل و بی اخلاقی است.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری تشنه ورود به مرزهای دانش نوین، نوآوری و حرکت است و تفکر و دانش لازم در این خصوص با نظام تعلیم و تربیت هدفمند و مقتدر حاصل می شود.

 زمانی قمی افزود: معلمان بعد از انبیا مهمترین رسالت را بر عهده دارند و با جهل و نادانی به مبارزه پرداختند و جایگاه و رسالت معلمی را در جامعه با هیچ رکن و مسندی نمی توان قیاس کرد.

وی بیان کرد: تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلان چشم انداز 20 ساله نظام نیازمند بدنه توانمند و فهیم جامعه است و نقش نهاد آموزش در این رهگذر کلیدی است.

توسعه پايدار مولد نيروي انساني متعهد و تحول آفرين است

صبحانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author