توسعه و پیشرفت هر کشور در گرو کارکرد آموزش و پرورش است

توسعه و پیشرفت هر کشور در گرو کارکرد آموزش و پرورش است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش  به نقل از معاونت آموزش متوسطه، علي زرافشان در همایش سواد آموزی كه به مناسبت روز جهانی سوادآموزی 2016 در مدرسه دارالفنون برگزار شد، اظهار کرد: کارکرد آموزش و پرورش در دنیا انتقال تجربیات گذشته و امروز برای ساختن آینده است در آموزش و پرورش ما باید علاوه بر کارکردهای فردی، کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به دانش آموزان منتقل کنیم.

وی افزود: بر اساس سندچشم انداز 1404 ایران باید رتبه اول را در منطقه داشته باشد و همانطور که می دانید توسعه و پیشرفت هر کشور در گرو کارکرد آموزش و پرورش است به همین منظور است که مقام معظم رهبری در دیدارشان با فرهنگیان فرمودند که آموزش و پرورش آن کانون اساسی برای خلق دنیای آینده است بنابراین باید در این زمینه تلاش مستمر داشته باشیم .
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: بر اساس آمارهایی که در سالهای 2015 تا 2016 بین 140 کشور بررسی شده است ایران رتبه 74 را داشته و در تقسیم بندی بین کشورهایی است که از نظر توسعه اقتصادی در حال پیشرفت است و خوشبختانه در دولت یازدهم توانسته ایم این رتبه بندی را افزایش دهیم.

وی گفت: ما در حوزه سلامت آموزش ابتدایی با پوشش 98.4 درصد توانسته ایم رتبه چهاردهم را کسب کنیم که این نشان از سرمایه گذاری خوب در این زمینه دارد اما در مورد محتوای آموزشی رتبه ما 47 است که باید در این زمینه سرمایه گذاری کنیم. درمورد شاخص تکنولوژی علیرغم این که برخي مدارس هوشمند شده است كه با کسب امتیاز 3.2 رتبه 99 را به خود اختصاص دادیم و از نظر کیفیت آموزش و پرورش با کسب امتیاز 4.2 در رتبه 60 قرار داریم.
زرافشان ادامه داد: دردوره متوسطه با پوشش 86.3 درصد به رتبه 82 رسیدیم و در زمینه مدیریت مدارس با امتیاز 3.9 در رتبه 91 قرار داریم در زمینه شاخص دسترسی به اینترنت امتیاز ما 3.2 است که رتبه ما 120 شده است. اگر بخواهیم در همه زمینه ها رشد پیدا کنیم و توسعه منابع انسانی را داشته باشیم باید نقاط ضعف خودمان را پوشش دهیم تا به شاخص های جهانی نزدیک شویم

توسعه و پیشرفت هر کشور در گرو کارکرد آموزش و پرورش است

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش  به نقل از معاونت آموزش متوسطه، علي زرافشان در همایش سواد آموزی كه به مناسبت روز جهانی سوادآموزی 2016 در مدرسه دارالفنون برگزار شد، اظهار کرد: کارکرد آموزش و پرورش در دنیا انتقال تجربیات گذشته و امروز برای ساختن آینده است در آموزش و پرورش ما باید علاوه بر کارکردهای فردی، کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به دانش آموزان منتقل کنیم.

وی افزود: بر اساس سندچشم انداز 1404 ایران باید رتبه اول را در منطقه داشته باشد و همانطور که می دانید توسعه و پیشرفت هر کشور در گرو کارکرد آموزش و پرورش است به همین منظور است که مقام معظم رهبری در دیدارشان با فرهنگیان فرمودند که آموزش و پرورش آن کانون اساسی برای خلق دنیای آینده است بنابراین باید در این زمینه تلاش مستمر داشته باشیم .
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: بر اساس آمارهایی که در سالهای 2015 تا 2016 بین 140 کشور بررسی شده است ایران رتبه 74 را داشته و در تقسیم بندی بین کشورهایی است که از نظر توسعه اقتصادی در حال پیشرفت است و خوشبختانه در دولت یازدهم توانسته ایم این رتبه بندی را افزایش دهیم.

وی گفت: ما در حوزه سلامت آموزش ابتدایی با پوشش 98.4 درصد توانسته ایم رتبه چهاردهم را کسب کنیم که این نشان از سرمایه گذاری خوب در این زمینه دارد اما در مورد محتوای آموزشی رتبه ما 47 است که باید در این زمینه سرمایه گذاری کنیم. درمورد شاخص تکنولوژی علیرغم این که برخي مدارس هوشمند شده است كه با کسب امتیاز 3.2 رتبه 99 را به خود اختصاص دادیم و از نظر کیفیت آموزش و پرورش با کسب امتیاز 4.2 در رتبه 60 قرار داریم.
زرافشان ادامه داد: دردوره متوسطه با پوشش 86.3 درصد به رتبه 82 رسیدیم و در زمینه مدیریت مدارس با امتیاز 3.9 در رتبه 91 قرار داریم در زمینه شاخص دسترسی به اینترنت امتیاز ما 3.2 است که رتبه ما 120 شده است. اگر بخواهیم در همه زمینه ها رشد پیدا کنیم و توسعه منابع انسانی را داشته باشیم باید نقاط ضعف خودمان را پوشش دهیم تا به شاخص های جهانی نزدیک شویم

توسعه و پیشرفت هر کشور در گرو کارکرد آموزش و پرورش است

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author