تمرکز بر مقطع ابتدایی پربازده ترین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش است

تمرکز بر مقطع ابتدایی پربازده ترین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از خراسان رضوی ، حجت الاسلام والمسلمین محي الدين بهرام محمدیان در مراسم تجلیل از منتخبین طرح و برنامه های دوره ابتدایی خراسان رضوی، پربازده ترین سرمایه گذاری درآموزش وپرورش را دردوره ابتدایی عنوان کرد وبا تاکید برتوجه معلمان دوره ابتدایی به سیره ی نبوی (ص)دربرخورد با کودکان این دوره را مهمترین دوره ی تحصیلی وتربیتی خواند وگفت: تولید کتب برای دوره های تحصیلی مختلف انجام می شود ودر این میان در تولید محتوای آموزشی دوره ابتدایی به لحاظ اثر بخشی وتاثیرگذاری آن  علاوه بر اعتباربخشی واجرای آزمایشی وارائه ی محدود با حساسیت خاص پیگیری واجرا می شود  .

وی دوره ی ابتدایی را سخت ترین دوره آموزشی وپرورشی عنوان و بر ضرورت توجه به مقتضیات سنی دانش آموزان این دوره تاکید کرد و گفت: اگر قرار است برای آینده سرمایه گذاری شود ونسل آینده به قانون احترام  گذاشته ونسلی خلاق وتوانمند باشد باید به دوره ی ابتدایی توجه و در این دوره زبان وبیان مناسب و متناسب با سن دانش آموزان بوده و رابطه ی خانه ومدرسه مناسب بوده واحترام معلمین توسط اولیا به خوبی حفظ شده واز تعارض ودوگانگی بین مدرسه وخانواده جلوگیری شود.

محمدیان با اشاره به اهداف سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ونقش محوری مدرسه به عنوان کانون تحولات محله بر اهمیت ارتباط منزل، مدرسه، مسجد ومحله به عنوان چارچوب تربیتی که بردانش آموزان تاثیر می گذارد تاکید كرد.

تمرکز بر مقطع ابتدایی پربازده ترین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از خراسان رضوی ، حجت الاسلام والمسلمین محي الدين بهرام محمدیان در مراسم تجلیل از منتخبین طرح و برنامه های دوره ابتدایی خراسان رضوی، پربازده ترین سرمایه گذاری درآموزش وپرورش را دردوره ابتدایی عنوان کرد وبا تاکید برتوجه معلمان دوره ابتدایی به سیره ی نبوی (ص)دربرخورد با کودکان این دوره را مهمترین دوره ی تحصیلی وتربیتی خواند وگفت: تولید کتب برای دوره های تحصیلی مختلف انجام می شود ودر این میان در تولید محتوای آموزشی دوره ابتدایی به لحاظ اثر بخشی وتاثیرگذاری آن  علاوه بر اعتباربخشی واجرای آزمایشی وارائه ی محدود با حساسیت خاص پیگیری واجرا می شود  .

وی دوره ی ابتدایی را سخت ترین دوره آموزشی وپرورشی عنوان و بر ضرورت توجه به مقتضیات سنی دانش آموزان این دوره تاکید کرد و گفت: اگر قرار است برای آینده سرمایه گذاری شود ونسل آینده به قانون احترام  گذاشته ونسلی خلاق وتوانمند باشد باید به دوره ی ابتدایی توجه و در این دوره زبان وبیان مناسب و متناسب با سن دانش آموزان بوده و رابطه ی خانه ومدرسه مناسب بوده واحترام معلمین توسط اولیا به خوبی حفظ شده واز تعارض ودوگانگی بین مدرسه وخانواده جلوگیری شود.

محمدیان با اشاره به اهداف سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ونقش محوری مدرسه به عنوان کانون تحولات محله بر اهمیت ارتباط منزل، مدرسه، مسجد ومحله به عنوان چارچوب تربیتی که بردانش آموزان تاثیر می گذارد تاکید كرد.

تمرکز بر مقطع ابتدایی پربازده ترین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش است

تکست آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author