تفکر اقتصاد مقاومتی درآموزش و پرورش نهادينه شود

تفکر اقتصاد مقاومتی درآموزش و پرورش نهادينه شود

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان یزد، سید محمد میرمحمدی درنشست شورای آموزش و پرورش استان اظهاركرد: اقتصاد مقاومتی مبتنی بردانش و تفکر است كه علاوه بر شناسايي عوامل موثر مي تواند نقشي مصون سازي در مقابل آسیب ها را داشته باشد.

رئیس شورای آموزش و پرورش خواستار آشنائی دانش آموزان با تفکر کار و تلاش شد و افزود دانش آموزان باید بتوانند آموخته های خود را درزمینه کار استفاده کنند ، روش استفاده مطلوب از سرمایه را بدانند و اولویت بندی را مد نظر قرار دهند

میر محمدی برافزایش خلاقیت دردانش آموزان تاکید کرد و افزود ما باید بتوانیم نیروی تربیت کنیم که از نظر خلاقیت و نوآوری سرآمد باشد.

تفکر اقتصاد مقاومتی درآموزش و پرورش نهادينه شود

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان یزد، سید محمد میرمحمدی درنشست شورای آموزش و پرورش استان اظهاركرد: اقتصاد مقاومتی مبتنی بردانش و تفکر است كه علاوه بر شناسايي عوامل موثر مي تواند نقشي مصون سازي در مقابل آسیب ها را داشته باشد.

رئیس شورای آموزش و پرورش خواستار آشنائی دانش آموزان با تفکر کار و تلاش شد و افزود دانش آموزان باید بتوانند آموخته های خود را درزمینه کار استفاده کنند ، روش استفاده مطلوب از سرمایه را بدانند و اولویت بندی را مد نظر قرار دهند

میر محمدی برافزایش خلاقیت دردانش آموزان تاکید کرد و افزود ما باید بتوانیم نیروی تربیت کنیم که از نظر خلاقیت و نوآوری سرآمد باشد.

تفکر اقتصاد مقاومتی درآموزش و پرورش نهادينه شود

دانلود فیلم با لینک مستقیم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author