تصویب بودجه ۳میلیارد دلاری برای مقاوم‌سازی مدارس در کمیسیون تلفیق

تصویب بودجه ۳میلیارد دلاری برای مقاوم‌سازی مدارس در کمیسیون تلفیق

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، مرتضی رئیسی، با بیان اینکه آموزش و پرورش در جلب کمکهای مردمی بسیار خوب عمل کرده است، افزود: بزرگترین مجموعه خیریه کشور مربوط به خیرین مدرسه ساز است و هیچ کشوری در دنیا سراغ نداریم که این حجم از فضاهای آموزشی آن توسط خیرین ساخته شده باشد. آموزش و پرورش آماده واگذاری پروژه های نیمه کاره به خیرین است.

وی با اشاره به اینکه ۲.۵ میلیون دانش آموز ما در مدارس خیریه ساز مشغول تحصیل هستند، ادامه داد: این جمعیت دانش آموزی چندین برابر جمعیت بسیاری از کشورهای دنیا است.

وی اضافه کرد: براساس آخرین برآورد ۱۰ درصد مدارس کشور تخریبی است و اگر بودجه داشتیم همین امروز تخریب می شد. همچنین ۲۰ درصد مدارس کشور هم نیازمند مقاوم سازی و بهسازی است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس با بیان اینکه نوسازی و مقاوم سازی این تعداد مدارس، نیازمند ۳ میلیارد دلار بودجه است، تاکید کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه ششم توسعه، مصوبه ای داشت که در طول اجرای برنامه ششم، سه میلیارد دلار با تنوع منابع و از محل‌های مختلف برای مقاوم سازی و تخریب و بازسازی مدارس هزینه شود.

رئیسی گفت: امیدواریم این مصوبه در صحن علنی مجلس هم به تصویب برسد و پایان برنامه ششم پایان نگرانی آموزش و پرورش و خانواده ها در مورد مدارس نا امن باشد.

وی افزود: سازمان ملل اعلام کرده همه کشورها از تجربیات ایران در مقاوم سازی مدارس استفاده کنند و اگر این بودجه به تصویب برسد، جمهوری اسلامی ایران بیشتر مورد تقدیر بین المللی قرار می گیرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: هرجا کار مقاوم سازی استاندارد انجام دادیم فضای آموزشی به یک فضای امن و پناهگاه برای شهروندان تبدیل شده است که نمونه آن را در حوادث طبیعی مختلف از جمله در زلزله ورزقان شاهد بودیم که با وجود تخریب همه زیرساختها، اماکن آموزشی منطقه سالم ماند و به محل اسکان، امداد و نجات و اورژانس تبدیل شد.

تصویب بودجه ۳میلیارد دلاری برای مقاوم‌سازی مدارس در کمیسیون تلفیق

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، مرتضی رئیسی، با بیان اینکه آموزش و پرورش در جلب کمکهای مردمی بسیار خوب عمل کرده است، افزود: بزرگترین مجموعه خیریه کشور مربوط به خیرین مدرسه ساز است و هیچ کشوری در دنیا سراغ نداریم که این حجم از فضاهای آموزشی آن توسط خیرین ساخته شده باشد. آموزش و پرورش آماده واگذاری پروژه های نیمه کاره به خیرین است.

وی با اشاره به اینکه ۲.۵ میلیون دانش آموز ما در مدارس خیریه ساز مشغول تحصیل هستند، ادامه داد: این جمعیت دانش آموزی چندین برابر جمعیت بسیاری از کشورهای دنیا است.

وی اضافه کرد: براساس آخرین برآورد ۱۰ درصد مدارس کشور تخریبی است و اگر بودجه داشتیم همین امروز تخریب می شد. همچنین ۲۰ درصد مدارس کشور هم نیازمند مقاوم سازی و بهسازی است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس با بیان اینکه نوسازی و مقاوم سازی این تعداد مدارس، نیازمند ۳ میلیارد دلار بودجه است، تاکید کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه ششم توسعه، مصوبه ای داشت که در طول اجرای برنامه ششم، سه میلیارد دلار با تنوع منابع و از محل‌های مختلف برای مقاوم سازی و تخریب و بازسازی مدارس هزینه شود.

رئیسی گفت: امیدواریم این مصوبه در صحن علنی مجلس هم به تصویب برسد و پایان برنامه ششم پایان نگرانی آموزش و پرورش و خانواده ها در مورد مدارس نا امن باشد.

وی افزود: سازمان ملل اعلام کرده همه کشورها از تجربیات ایران در مقاوم سازی مدارس استفاده کنند و اگر این بودجه به تصویب برسد، جمهوری اسلامی ایران بیشتر مورد تقدیر بین المللی قرار می گیرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: هرجا کار مقاوم سازی استاندارد انجام دادیم فضای آموزشی به یک فضای امن و پناهگاه برای شهروندان تبدیل شده است که نمونه آن را در حوادث طبیعی مختلف از جمله در زلزله ورزقان شاهد بودیم که با وجود تخریب همه زیرساختها، اماکن آموزشی منطقه سالم ماند و به محل اسکان، امداد و نجات و اورژانس تبدیل شد.

تصویب بودجه ۳میلیارد دلاری برای مقاوم‌سازی مدارس در کمیسیون تلفیق

سایت گیم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author