تشکیل فراکسیون فرهنگیان برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی

تشکیل فراکسیون فرهنگیان برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی

    به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربایجان شرقی، پیش از ظهر امروز سید حمزه امینی در جلسه مشترک شورای معاونین اداره کل و رؤسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان در باشگاه فرهنگیان گفت: برای تحقق اهداف دستگاه تعلیم و تربیت و همچنین پیگیری حقوق جامعه فرهنگیان فراکسیونی با حضور معلمین حاضر در مجلس تشکیل شده است.

وی اظهارکرد: مهمترین عامل تهدید امروزه عامل فرهنگی است و آموزش و پرورش در خط مقدم این تهدید قرار دارد

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس افزود: رویکرد ما در این حوزه ضمن پیگیری حقوق فرهنگیان، تحقق منویات مقام معظم رهبری با همدلی و همزبانی در راستای عزت و اقتدار ایران اسلامی است.

امینی تصریح کرد: رسالت تعلیم و تربیت همواره نقش اساسی در جامعه ایفاء می کند و نقش معلمان در شکل گیری این مهم حیاتی و تعیین کننده است.

وی ادامه داد: مهمترین عامل تهدید امروزه عامل فرهنگی است و آموزش و پرورش در خط مقدم این تهدید قرار دارد.

تشکیل فراکسیون فرهنگیان برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی

    به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربایجان شرقی، پیش از ظهر امروز سید حمزه امینی در جلسه مشترک شورای معاونین اداره کل و رؤسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان در باشگاه فرهنگیان گفت: برای تحقق اهداف دستگاه تعلیم و تربیت و همچنین پیگیری حقوق جامعه فرهنگیان فراکسیونی با حضور معلمین حاضر در مجلس تشکیل شده است.

وی اظهارکرد: مهمترین عامل تهدید امروزه عامل فرهنگی است و آموزش و پرورش در خط مقدم این تهدید قرار دارد

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس افزود: رویکرد ما در این حوزه ضمن پیگیری حقوق فرهنگیان، تحقق منویات مقام معظم رهبری با همدلی و همزبانی در راستای عزت و اقتدار ایران اسلامی است.

امینی تصریح کرد: رسالت تعلیم و تربیت همواره نقش اساسی در جامعه ایفاء می کند و نقش معلمان در شکل گیری این مهم حیاتی و تعیین کننده است.

وی ادامه داد: مهمترین عامل تهدید امروزه عامل فرهنگی است و آموزش و پرورش در خط مقدم این تهدید قرار دارد.

تشکیل فراکسیون فرهنگیان برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author