تدوین وچاپ کتاب 746 شهید فرهنگی ودانش آموز استان

تدوین وچاپ کتاب 746 شهید فرهنگی ودانش آموز استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ، محمدرضا جهان با تأکید بر جمع‌آوری زندگینامه و سیره شهدا فرهنگی استان سمنان  گفت: باید با جمع‌آوری زندگینامه و آثار شهدا و خاطرات هم‌رزمان و همسنگران شهدا کتابی در خصوص شهدای معرفی شده گردآوری و چاپ شود.

وی با اشاره به ترویج فرهنگ ایثاروشهادت در جامعه وبه خصوص نهادینه کردن آن دردانش آموزان افزود:هدف از انتشار کتاب وصایای شهدا حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد شهدا است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان  با اشاره به نقش ارزنده و تأثیرگذار فرهنگیان در هشت سال دفاع مقدس و ایجاد روحیه حماسه و ایثار در نسل پوینده جامعه یعنی دانش‌آموزان، اظهار کرد: جامعه فرهنگی استان در هشت سال دفاع مقدس 746 شهید تقدیم نظام شکوهمند اسلامی ایران کرده است.

محمدرضا جهان خاطرنشان کرد: در این کتاب زندگی نامه، خاطرات و وصایای 124 نفر از شهدای فرهنگی و622 شهید دانش آموز استان سمنان به چاپ می رسد.

تدوین وچاپ کتاب 746 شهید فرهنگی ودانش آموز استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ، محمدرضا جهان با تأکید بر جمع‌آوری زندگینامه و سیره شهدا فرهنگی استان سمنان  گفت: باید با جمع‌آوری زندگینامه و آثار شهدا و خاطرات هم‌رزمان و همسنگران شهدا کتابی در خصوص شهدای معرفی شده گردآوری و چاپ شود.

وی با اشاره به ترویج فرهنگ ایثاروشهادت در جامعه وبه خصوص نهادینه کردن آن دردانش آموزان افزود:هدف از انتشار کتاب وصایای شهدا حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد شهدا است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان  با اشاره به نقش ارزنده و تأثیرگذار فرهنگیان در هشت سال دفاع مقدس و ایجاد روحیه حماسه و ایثار در نسل پوینده جامعه یعنی دانش‌آموزان، اظهار کرد: جامعه فرهنگی استان در هشت سال دفاع مقدس 746 شهید تقدیم نظام شکوهمند اسلامی ایران کرده است.

محمدرضا جهان خاطرنشان کرد: در این کتاب زندگی نامه، خاطرات و وصایای 124 نفر از شهدای فرهنگی و622 شهید دانش آموز استان سمنان به چاپ می رسد.

تدوین وچاپ کتاب 746 شهید فرهنگی ودانش آموز استان

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author