تخصيص 107 درصدي اعتبارات هزينه اي آموزش و پرورش در سال 94

تخصيص 107 درصدي اعتبارات هزينه اي آموزش و پرورش در سال 94

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، سيدمحمد بطحايي با بيان اينكه اعتبارات مصوب هزينه اي سال 94 به ميزان 107 درصد تخصيص يافته است ، گفت: بخشي از هزينه هاي پرسنلي آموزش وپرورش  به سال جاري انتقال يافت كه اين امر رويداد جديدي در روند تخصيص اعتبارات نيست و در سال هاي اخير همواره بخشي از تعهدات به سال بعد منتقل مي شده است ، ليكن به منظور تأمين منابع و پرداخت تعهدات باقي مانده از سال گذشته ، پيگيري هاي لازم از نخستين روز كاري سال 1395 آغاز شده و طي نامه شماره 536 مورخ 7/1/1395 مشكلات باقي مانده از سوي وزير به رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام شده است .

پرداخت مطالبات

وي از ابلاغ اعتبار 5 هزار و 730 ميليارد ريالي براي پرداخت تعهدات و مطالبات فرهنگيان به استان هاي فارس سراسر كشور خبر داد و افزود: اين پرداخت ها شامل حق التدريس معلمان غيرموظف و آزاد، حق الزحمه امتحانات نهايي،  حقوق سربازمعلمان و فوق العاده نوبت دوم مديران و معاونان مدارس مي باشد.

طرح رتبه بندي معلمان

بطحايي ادامه داد: در ارتباط با اعتبار اجراي طرح رتبه بندي معلمان نيز در سال 1394 مبلغ 13 هزار و 500 ميليارد ريال براي مدت شش ماه تأمين و به اعتبارات آموزش و پرورش اضافه شد و براي سال 1395 نيز اعتبار مذكور به ميزان دو برابر و براي مدت دوازده ماه در اعتبارات منظور شده، ضمن اينكه افزايش قانوني ناشي از اعمال ضريب هم در آن اعمال شده است.

فوق العاده بدي آب و هوا

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش و پرورش درخصوص بند بدي آب و هوا در احكام فرهنگيان، خاطرنشان كرد: به موجب مصوبه هاي سال 74 دولت و مطابق بخشنامه ارسالي به شماره 64/710 سال 89 ، بدي آب و هوا به تعدادي از فرهنگيان به افرادي تعلق مي گيرد و برحسب دو عامل درجه بندي بدي و آب و هواي محل جغرافيايي خدمت و هم چنين نوع مدرك تحصيلي از 5 تا 10 درصد به حقوق ثابت و تفاوت تطبيق آنان اضافه مي شود.

تخصيص 107 درصدي اعتبارات هزينه اي آموزش و پرورش در سال 94

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، سيدمحمد بطحايي با بيان اينكه اعتبارات مصوب هزينه اي سال 94 به ميزان 107 درصد تخصيص يافته است ، گفت: بخشي از هزينه هاي پرسنلي آموزش وپرورش  به سال جاري انتقال يافت كه اين امر رويداد جديدي در روند تخصيص اعتبارات نيست و در سال هاي اخير همواره بخشي از تعهدات به سال بعد منتقل مي شده است ، ليكن به منظور تأمين منابع و پرداخت تعهدات باقي مانده از سال گذشته ، پيگيري هاي لازم از نخستين روز كاري سال 1395 آغاز شده و طي نامه شماره 536 مورخ 7/1/1395 مشكلات باقي مانده از سوي وزير به رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام شده است .

پرداخت مطالبات

وي از ابلاغ اعتبار 5 هزار و 730 ميليارد ريالي براي پرداخت تعهدات و مطالبات فرهنگيان به استان هاي فارس سراسر كشور خبر داد و افزود: اين پرداخت ها شامل حق التدريس معلمان غيرموظف و آزاد، حق الزحمه امتحانات نهايي،  حقوق سربازمعلمان و فوق العاده نوبت دوم مديران و معاونان مدارس مي باشد.

طرح رتبه بندي معلمان

بطحايي ادامه داد: در ارتباط با اعتبار اجراي طرح رتبه بندي معلمان نيز در سال 1394 مبلغ 13 هزار و 500 ميليارد ريال براي مدت شش ماه تأمين و به اعتبارات آموزش و پرورش اضافه شد و براي سال 1395 نيز اعتبار مذكور به ميزان دو برابر و براي مدت دوازده ماه در اعتبارات منظور شده، ضمن اينكه افزايش قانوني ناشي از اعمال ضريب هم در آن اعمال شده است.

فوق العاده بدي آب و هوا

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش و پرورش درخصوص بند بدي آب و هوا در احكام فرهنگيان، خاطرنشان كرد: به موجب مصوبه هاي سال 74 دولت و مطابق بخشنامه ارسالي به شماره 64/710 سال 89 ، بدي آب و هوا به تعدادي از فرهنگيان به افرادي تعلق مي گيرد و برحسب دو عامل درجه بندي بدي و آب و هواي محل جغرافيايي خدمت و هم چنين نوع مدرك تحصيلي از 5 تا 10 درصد به حقوق ثابت و تفاوت تطبيق آنان اضافه مي شود.

تخصيص 107 درصدي اعتبارات هزينه اي آموزش و پرورش در سال 94

آپدیت نود 32

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author