تحصیل 10 هزارو 725 دانش آموز استان در کلاس های چند پایه

تحصیل 10 هزارو 725 دانش آموز استان در کلاس های چند پایه

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری ، بهروز امیدی با بيان اين كه 487 مدرسه در استان به صورت چند پایه فعالیت دارند، اظهاركرد: 809 کلاس درس در قالب کلاس های دو تا شش پایه برای تحصیل دانش آموزان استان تشکیل شده است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری کاهش جمعیت دانش آموزی در روستاها به دلیل مهاجرت خانواده به شهرها و پراکندگی روستاها را از مهمترین عوامل برگزاری کلاس های چندپایه در استان عنوان کرد، تصريح كرد: ایجاد کلاس های چند پایه نقش مهمی در جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان در این مناطق دارد.

تحصیل 10 هزارو 725 دانش آموز استان در کلاس های چند پایه

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری ، بهروز امیدی با بيان اين كه 487 مدرسه در استان به صورت چند پایه فعالیت دارند، اظهاركرد: 809 کلاس درس در قالب کلاس های دو تا شش پایه برای تحصیل دانش آموزان استان تشکیل شده است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری کاهش جمعیت دانش آموزی در روستاها به دلیل مهاجرت خانواده به شهرها و پراکندگی روستاها را از مهمترین عوامل برگزاری کلاس های چندپایه در استان عنوان کرد، تصريح كرد: ایجاد کلاس های چند پایه نقش مهمی در جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان در این مناطق دارد.

تحصیل 10 هزارو 725 دانش آموز استان در کلاس های چند پایه

آپدیت نود 32 ورژن 7

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author