تجلیل از 20درصد از معلمان مدارس عشايري صعب العبور استان

تجلیل از 20درصد از معلمان مدارس عشايري صعب العبور استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام ، علی بیرانوند ازتجلیل بیش از 20 درصد معلمان مدارس عشايري این استان درراستای تقویت روحیه وایجاد انگیزه دربین معلمان این  مدارس خبرداد 

وي اظهار كرد: ازاین میزان درصد 10 درصد آن توسط مديركل دفتر عشاير وزارت متبوع،  و10 درصد دیگر ازسوی آموزش وپرورش استان بوده است

بیرانوند یاد آورشد: جامعه ی هدف صرفاً معلمان مدارس عشايري با اولويت مدارس صعب العبور و بوده است.

تجلیل از 20درصد از معلمان مدارس عشايري صعب العبور استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام ، علی بیرانوند ازتجلیل بیش از 20 درصد معلمان مدارس عشايري این استان درراستای تقویت روحیه وایجاد انگیزه دربین معلمان این  مدارس خبرداد 

وي اظهار كرد: ازاین میزان درصد 10 درصد آن توسط مديركل دفتر عشاير وزارت متبوع،  و10 درصد دیگر ازسوی آموزش وپرورش استان بوده است

بیرانوند یاد آورشد: جامعه ی هدف صرفاً معلمان مدارس عشايري با اولويت مدارس صعب العبور و بوده است.

تجلیل از 20درصد از معلمان مدارس عشايري صعب العبور استان

دانلود ها پلاس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author