تجليل از213 برگزيده دركنگره ملي پرسش مهرشانزدهم

تجليل از213 برگزيده دركنگره ملي پرسش مهرشانزدهم

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز، حميدرضاكفاش در كنگره ملي پرسش مهر16 رياست جمهوري كه درسالن اجلاس سران و با حضور وزيرآموزش وپرورش، محمد جواد ظريف وزير امورخارجه و علي اكبر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي ايران برگزارشد، با اشاره به طرح پرسش مهر 16 رئيس جمهور گفت: در مهر ماه سال 94 رئيس جمهور سؤالي در اين باره كه  «بعداز توافق هسته اي و لغو تحريم ها، فرصت هاي پيش روي ما چيست و چگونه بايد به بهترين وجه از اين فرصت ها استفاده كنيم» را براي دانش آموزان، فرهنگيان و اولياي دانش آموزان مطرح كرد تا ذهن افكار عمومي جامعه نسبت به اين موضوع آماده شود.

وي افزود: وزارت آموزش وپرورش نيز با همين ديدگاه اقدامات لازم براي مشاركت گسترده معلمان ، دانشجومعلمان، دانش آموزان و اولياي آنها را براي پاسخ به اين پرسش فراهم كرد به گونه اي كه در بخش آموزشگاهي 3 ميليون و 219 هزار و 494 اثر به دبيرخانه كشوري پرسش مهر 16 ارسال شده است  كه پس از ارزيابي طرح ها و داوري صورت گرفته 213 اثر به عنوان منتخب كشوري برگزيده شد.

معاون پرورشي و فرهنگي وزيرآموزش وپرورش با بيان اينكه از مهرماه سال 94 تاكنون 6 جلسه ستاد مركزي ، 8 كارگروه 4 گانه، 64 جلسه استاني و 719 جلسه منطقه اي براي پرسش مهر شانزدهم تشكيل شده است، گفت: فراخوان پرسش مهر در 12 رشته براي دانش آموزان دوره هاي ابتدايي ، متوسطه اول و دوم ، معلمان و دانشجومعلمان و خانواده ها پيش بيني شده و تاكنون 734 همايش در سطح استاني و منطقه اي با نام «فصل حضور» برگزار شده است.

معاون پرورشي و فرهنگي وزير ‌آموزش  پرورش با بيان اينكه 3 ميليون و 219 هزار و 494 نفر پرسش مهر شانزدهم شركت كرده اند ، خاطرنشان كرد: از اين تعداد 112 هزار و 433 از معلمان و دانشجومعلمان، يك ميليون و 364 هزار و 738 از دانش آموزان و يك ميليون و 742 هزار و 323 نفر از اولياي دانش آموزان مي باشد.

وي ادامه داد: سطح برگزاري مسابقات در دوره ابتدايي اول 4 رشته، دوره ابتدايي دوم 4 رشته ، دوره اول متوسطه 10 رشته، دوره دوم متوسطه 10 رشته، معلمان 10 رشته، دانشجو معلمان 11 رشته و خانواده ها 1 رشته بوده است.

رئيس ستاد پروژه مهر 16 رئيس جمهور ،‌تصريح كرد: از تعداد  213 آثار منتخب كشوري، سهم دانش آموزان 68 اثر ،‌ فرهنگيان 104 اثر ، دانشجومعلمان 35 اثر، مدارس خارج از كشور 3 اثر و خانواده ها 3 اثر مي باشد كه اين آثار در بخش سرود همگاني 15 نفر ، فيلم كوتاه و نمايشنامه نويسي 10 نفر، رسانه وفضاي مجازي 24 نفر ، هنرهاي دستي و تجسمي 57 نفر و ادبي پژوهشي 66 نفر و بقيه در رشته هاي ديگر بوده است.

وی گفت: در مجموع از 104 فرهنگی برگزیده 56 نفر مرد ، 49 نفر زن ، از مجموع 34 دانشجومعلم 20 نفر مرد 14 نفر زن ،از مدارس خارج از کشور یک فرهنگی آقا و 2 دانش آموز دختر ، از 68 برگزیده دانش آموز 47 نفر دختر و 21 نفر پسر و 3 نفر از اولیا نیز جز برگزیدگان هستند .

كفاش تصریح کرد: آثار دانش آموزان، دانشجو معلمان و فرهنگیان در رشته فرهنگی و هنری در قسمت ادبی شامل 4 رشته شعر، داستان، مقاله و سخنوری، در رشته فضای مجازی یک رشته  وبلاگ نویسی ، در رشته هنر های تجسمی شامل رشته های گرافیک ، تصویر سازی ، پوستر ، عکاسی ، طراحی ، نقاشی و خوشنویسی،  فیلم کوتاه، مستند ، پویا نمایی ، فیلم های داستانی ، نمایشنامه نویسی و سرود همگانی است که در مجموع 12 رشته هستند البته نمایش نویسی فقط ویژه  دانشجو معلمان و  فرهنگیان  و رشته سرود همگانی مختص دانش آموزان بود.

رئيس ستاد پروژه مهر 16 رئيس جمهور افزود: در رشته هاي سخنوري 12 هزار و 477، فيلم كوتاه 15 هزار و 974، سرود 681 هزار و 830 ، شعر 39 هزارو 844،‌ نقاشي 288 هزار و 290، گرافيك 58 هزار و 542، نمايشنامه نويسي 3 هزار و 511، طراحي 95 هزار و 737، مقاله پژوهش93 هزار و 82، خوشنويسي 108 هزار و 611، داستان كوتاه 49 هزار و 279 وب نوشت 29 هزار و 994 اثر به دبيرخانه پرسش مهر 16 در سطوح منطقه اي و استاني رسيده است.

كفاش خاطرنشان کرد: 213 اثر برگزیده شده شامل 15 نفر در رشته سرود همگانی، 10 نفر در رشته فیلم کوتاه و نمایشنامه نویسی ، 24 نفر در وبلاگ نویسی ، 57 نفر در هنر های تجسمی، 67 نفر در رشته های ادبی و پژوهشی، 34 نفر در بخش دانشجو معلمان، 3 نفر درخارج از کشور و 3 نفر اولیاء می شود.

وي با بيان اينكه براي اولين بار آثار دانش آموزان مدارس خارج از كشور در مسابقات پرسش مهر شركت داده شده است، گفت: در ميان آثار دريافت شده تعداد 23 اثر از سوريه و لبنان، 51 اثر از امارات متحده، 167 اثر از كويت، 2 اثر از قطر و بحرين، 11 اثر از شبه قاره هند، 1 اثر از تركمنستان، 3 اثر از فرانسه، و 2 اثر از تركيه، روسيه و آسياي ميانه مي باشد كه از مجموع 260 اثر مدارس خارج از كشور در مرحله آموزشگاهي تعداد 3 اثر برگزيده كشوري شدند.

كفاش تصريح كرد: آمار دريافت آثار مدارس خارج از كشور از طريق دبيرخانه كشوري به تفكيك رشته ، در رشته هاي سخنوري 23 اثر، داستان كوتاه 1 اثر، مقاله پژوهشي 2 اثر، شعر 2 اثر، خوشنويسي 1 اثر، نقاشي 12 اثر و فيلم كوتاه 1 اثر مي باشد كه در مجموع 42 اثر به تفكيك رشته،  از مدارس خارج از كشور به دبيرخانه كشوري ارسال شده است.

معاون پرورشي و فرهنگي وزير ‌آموزش  پرورش خاطرنشان كرد: کتاب کنگره پرسش مهر 16 شامل  مقدمه، تاریخچه پرسش مهر، تحلیل پرسش مهرهای گذشته، تحلیل پرسش مهر16 و نمونه آثار برگزیدگان ، جدول عملکرد ستاد پرسش مهر16 است که با تيراژ 2 هزار جلد در 175 صفحه منتشر شده است.

تجليل از213 برگزيده دركنگره ملي پرسش مهرشانزدهم

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز، حميدرضاكفاش در كنگره ملي پرسش مهر16 رياست جمهوري كه درسالن اجلاس سران و با حضور وزيرآموزش وپرورش، محمد جواد ظريف وزير امورخارجه و علي اكبر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي ايران برگزارشد، با اشاره به طرح پرسش مهر 16 رئيس جمهور گفت: در مهر ماه سال 94 رئيس جمهور سؤالي در اين باره كه  «بعداز توافق هسته اي و لغو تحريم ها، فرصت هاي پيش روي ما چيست و چگونه بايد به بهترين وجه از اين فرصت ها استفاده كنيم» را براي دانش آموزان، فرهنگيان و اولياي دانش آموزان مطرح كرد تا ذهن افكار عمومي جامعه نسبت به اين موضوع آماده شود.

وي افزود: وزارت آموزش وپرورش نيز با همين ديدگاه اقدامات لازم براي مشاركت گسترده معلمان ، دانشجومعلمان، دانش آموزان و اولياي آنها را براي پاسخ به اين پرسش فراهم كرد به گونه اي كه در بخش آموزشگاهي 3 ميليون و 219 هزار و 494 اثر به دبيرخانه كشوري پرسش مهر 16 ارسال شده است  كه پس از ارزيابي طرح ها و داوري صورت گرفته 213 اثر به عنوان منتخب كشوري برگزيده شد.

معاون پرورشي و فرهنگي وزيرآموزش وپرورش با بيان اينكه از مهرماه سال 94 تاكنون 6 جلسه ستاد مركزي ، 8 كارگروه 4 گانه، 64 جلسه استاني و 719 جلسه منطقه اي براي پرسش مهر شانزدهم تشكيل شده است، گفت: فراخوان پرسش مهر در 12 رشته براي دانش آموزان دوره هاي ابتدايي ، متوسطه اول و دوم ، معلمان و دانشجومعلمان و خانواده ها پيش بيني شده و تاكنون 734 همايش در سطح استاني و منطقه اي با نام «فصل حضور» برگزار شده است.

معاون پرورشي و فرهنگي وزير ‌آموزش  پرورش با بيان اينكه 3 ميليون و 219 هزار و 494 نفر پرسش مهر شانزدهم شركت كرده اند ، خاطرنشان كرد: از اين تعداد 112 هزار و 433 از معلمان و دانشجومعلمان، يك ميليون و 364 هزار و 738 از دانش آموزان و يك ميليون و 742 هزار و 323 نفر از اولياي دانش آموزان مي باشد.

وي ادامه داد: سطح برگزاري مسابقات در دوره ابتدايي اول 4 رشته، دوره ابتدايي دوم 4 رشته ، دوره اول متوسطه 10 رشته، دوره دوم متوسطه 10 رشته، معلمان 10 رشته، دانشجو معلمان 11 رشته و خانواده ها 1 رشته بوده است.

رئيس ستاد پروژه مهر 16 رئيس جمهور ،‌تصريح كرد: از تعداد  213 آثار منتخب كشوري، سهم دانش آموزان 68 اثر ،‌ فرهنگيان 104 اثر ، دانشجومعلمان 35 اثر، مدارس خارج از كشور 3 اثر و خانواده ها 3 اثر مي باشد كه اين آثار در بخش سرود همگاني 15 نفر ، فيلم كوتاه و نمايشنامه نويسي 10 نفر، رسانه وفضاي مجازي 24 نفر ، هنرهاي دستي و تجسمي 57 نفر و ادبي پژوهشي 66 نفر و بقيه در رشته هاي ديگر بوده است.

وی گفت: در مجموع از 104 فرهنگی برگزیده 56 نفر مرد ، 49 نفر زن ، از مجموع 34 دانشجومعلم 20 نفر مرد 14 نفر زن ،از مدارس خارج از کشور یک فرهنگی آقا و 2 دانش آموز دختر ، از 68 برگزیده دانش آموز 47 نفر دختر و 21 نفر پسر و 3 نفر از اولیا نیز جز برگزیدگان هستند .

كفاش تصریح کرد: آثار دانش آموزان، دانشجو معلمان و فرهنگیان در رشته فرهنگی و هنری در قسمت ادبی شامل 4 رشته شعر، داستان، مقاله و سخنوری، در رشته فضای مجازی یک رشته  وبلاگ نویسی ، در رشته هنر های تجسمی شامل رشته های گرافیک ، تصویر سازی ، پوستر ، عکاسی ، طراحی ، نقاشی و خوشنویسی،  فیلم کوتاه، مستند ، پویا نمایی ، فیلم های داستانی ، نمایشنامه نویسی و سرود همگانی است که در مجموع 12 رشته هستند البته نمایش نویسی فقط ویژه  دانشجو معلمان و  فرهنگیان  و رشته سرود همگانی مختص دانش آموزان بود.

رئيس ستاد پروژه مهر 16 رئيس جمهور افزود: در رشته هاي سخنوري 12 هزار و 477، فيلم كوتاه 15 هزار و 974، سرود 681 هزار و 830 ، شعر 39 هزارو 844،‌ نقاشي 288 هزار و 290، گرافيك 58 هزار و 542، نمايشنامه نويسي 3 هزار و 511، طراحي 95 هزار و 737، مقاله پژوهش93 هزار و 82، خوشنويسي 108 هزار و 611، داستان كوتاه 49 هزار و 279 وب نوشت 29 هزار و 994 اثر به دبيرخانه پرسش مهر 16 در سطوح منطقه اي و استاني رسيده است.

كفاش خاطرنشان کرد: 213 اثر برگزیده شده شامل 15 نفر در رشته سرود همگانی، 10 نفر در رشته فیلم کوتاه و نمایشنامه نویسی ، 24 نفر در وبلاگ نویسی ، 57 نفر در هنر های تجسمی، 67 نفر در رشته های ادبی و پژوهشی، 34 نفر در بخش دانشجو معلمان، 3 نفر درخارج از کشور و 3 نفر اولیاء می شود.

وي با بيان اينكه براي اولين بار آثار دانش آموزان مدارس خارج از كشور در مسابقات پرسش مهر شركت داده شده است، گفت: در ميان آثار دريافت شده تعداد 23 اثر از سوريه و لبنان، 51 اثر از امارات متحده، 167 اثر از كويت، 2 اثر از قطر و بحرين، 11 اثر از شبه قاره هند، 1 اثر از تركمنستان، 3 اثر از فرانسه، و 2 اثر از تركيه، روسيه و آسياي ميانه مي باشد كه از مجموع 260 اثر مدارس خارج از كشور در مرحله آموزشگاهي تعداد 3 اثر برگزيده كشوري شدند.

كفاش تصريح كرد: آمار دريافت آثار مدارس خارج از كشور از طريق دبيرخانه كشوري به تفكيك رشته ، در رشته هاي سخنوري 23 اثر، داستان كوتاه 1 اثر، مقاله پژوهشي 2 اثر، شعر 2 اثر، خوشنويسي 1 اثر، نقاشي 12 اثر و فيلم كوتاه 1 اثر مي باشد كه در مجموع 42 اثر به تفكيك رشته،  از مدارس خارج از كشور به دبيرخانه كشوري ارسال شده است.

معاون پرورشي و فرهنگي وزير ‌آموزش  پرورش خاطرنشان كرد: کتاب کنگره پرسش مهر 16 شامل  مقدمه، تاریخچه پرسش مهر، تحلیل پرسش مهرهای گذشته، تحلیل پرسش مهر16 و نمونه آثار برگزیدگان ، جدول عملکرد ستاد پرسش مهر16 است که با تيراژ 2 هزار جلد در 175 صفحه منتشر شده است.

تجليل از213 برگزيده دركنگره ملي پرسش مهرشانزدهم

دانلود ها پلاس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author