تجليل از 76 نفر از افتخارآفرينان المپيادهاي علمي كشور سال 94

تجليل از 76 نفر از افتخارآفرينان المپيادهاي علمي كشور سال 94

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، عصرديروز در مراسمي كه با حضور سورنا ستاري ، علي اصغرفاني معاونين و مديران كل وزارت آموزش و پرورش دردانشگاه شهيد رجايي برگزار شد از 76 نفر از مدال آوران المپيادهاي علمي كشور در سال 94 با اهداي لوح تقدير و جوايزي تجليل شد.

براين اساس؛ اين نخبگان علمي در رشته هاي شيمي، فيزيك ، زيست شناسي، ادبي و رياضي و نجوم در سطح بين المللي توانسته بودند 52 مدال رنگارنگ المپيادها را كسب كنند.

براساس اين گزارش ؛در المپیادها علمی سال 94 تمام تیم ها توانستند مدال وهمچنین رتبه های تک رقمی را از آن خود کنندوتيم نجوم در كل المپيادها نجوم توانسته است مقام اول دنيا را به دست آورد .

گفتني است ؛ درسال 94 دانش آموزان بيشترين مدال را در المپيادهاي جهاني بدست آوردند . 

تجليل از 76 نفر از افتخارآفرينان المپيادهاي علمي كشور سال 94

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، عصرديروز در مراسمي كه با حضور سورنا ستاري ، علي اصغرفاني معاونين و مديران كل وزارت آموزش و پرورش دردانشگاه شهيد رجايي برگزار شد از 76 نفر از مدال آوران المپيادهاي علمي كشور در سال 94 با اهداي لوح تقدير و جوايزي تجليل شد.

براين اساس؛ اين نخبگان علمي در رشته هاي شيمي، فيزيك ، زيست شناسي، ادبي و رياضي و نجوم در سطح بين المللي توانسته بودند 52 مدال رنگارنگ المپيادها را كسب كنند.

براساس اين گزارش ؛در المپیادها علمی سال 94 تمام تیم ها توانستند مدال وهمچنین رتبه های تک رقمی را از آن خود کنندوتيم نجوم در كل المپيادها نجوم توانسته است مقام اول دنيا را به دست آورد .

گفتني است ؛ درسال 94 دانش آموزان بيشترين مدال را در المپيادهاي جهاني بدست آوردند . 

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

تجليل از 76 نفر از افتخارآفرينان المپيادهاي علمي كشور سال 94

گیم پلی استیشن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author