تالیف کتاب استان‌شناسی با هدف بومی‌سازی محتوای درسی پایه یازدهم

تالیف کتاب استان‌شناسی با هدف بومی‌سازی محتوای درسی پایه یازدهم

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت  آموزش وپرورش  به نقل ازاستان زنجان، حجت‌الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان  در حاشیه همایش استانی نماز و کاهش آسیب‌های اجتماعی درزنجان اظهار کرد: در همه کتاب‌های درسی مفهوم عبادت و نیایش و موضوع نماز مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه دانش‌آموزان از طریق کتاب‌های درسی می‌توانند با احکام، فرهنگ و ادبیات نماز آشنا شوند، افزود: همچنین آثار اقامه نماز نیز در کتاب‌های درسی عنوان شده است.

محمدیان با اشاره به آموزش صحیح اقامه نماز در پایه سوم ابتدایی عنوان کرد: در این مقطع برای دانش‌آموزان جشن تکلیف برگزار می‌شود.

رئیس سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش با اشاره به فعالیت‌‌های عملی در عرصه نماز عنوان کرد: آموزش و پرورش در صدد است این قبیل برنامه‌ها را در مدارس ترویج دهد.

محمدیان با اشاره به استفاده از زنگ پرورشی برای فعالیت‌ها دینی و تربیتی ادامه داد: اقامه نماز در سطح مدارس مورد تاکید وزارتخانه است.

وی با اشاره به عدم وجود امام جماعت دربرخی مدارس برای اقامه نماز گفت: این در حالی است که تلاش شده در صورت نبود امام جماعت، نماز جماعت توسط مربیان دارای صلاحیت و یا خود دانش‌آموزان اقامه شود.

تالیف کتاب استان‌شناسی با هدف بومی‌سازی محتوای درسی پایه یازدهم

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت  آموزش وپرورش  به نقل ازاستان زنجان، حجت‌الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان  در حاشیه همایش استانی نماز و کاهش آسیب‌های اجتماعی درزنجان اظهار کرد: در همه کتاب‌های درسی مفهوم عبادت و نیایش و موضوع نماز مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه دانش‌آموزان از طریق کتاب‌های درسی می‌توانند با احکام، فرهنگ و ادبیات نماز آشنا شوند، افزود: همچنین آثار اقامه نماز نیز در کتاب‌های درسی عنوان شده است.

محمدیان با اشاره به آموزش صحیح اقامه نماز در پایه سوم ابتدایی عنوان کرد: در این مقطع برای دانش‌آموزان جشن تکلیف برگزار می‌شود.

رئیس سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش با اشاره به فعالیت‌‌های عملی در عرصه نماز عنوان کرد: آموزش و پرورش در صدد است این قبیل برنامه‌ها را در مدارس ترویج دهد.

محمدیان با اشاره به استفاده از زنگ پرورشی برای فعالیت‌ها دینی و تربیتی ادامه داد: اقامه نماز در سطح مدارس مورد تاکید وزارتخانه است.

وی با اشاره به عدم وجود امام جماعت دربرخی مدارس برای اقامه نماز گفت: این در حالی است که تلاش شده در صورت نبود امام جماعت، نماز جماعت توسط مربیان دارای صلاحیت و یا خود دانش‌آموزان اقامه شود.

تالیف کتاب استان‌شناسی با هدف بومی‌سازی محتوای درسی پایه یازدهم

دانلود ایمو برای گوشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author