بیش از 2 هزار واحد مسکن مهر در استان کردستان به بهره برداری رسید

بیش از 2 هزار واحد مسکن مهر در استان کردستان به بهره برداری رسید

به گزارش مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش  به نقل ازکردستان ، آیین بهره برداری 2 هزار و 223 واحد مسکن مهر، با حضور فانی وزیر آموزش و پرورش، استاندار کردستان و جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی استان در شهرک بهاران سنندج برگزار شد.

مدیر کل راه و شهر سازی کردستان در حاشیه این آیین با بیان اینکه در مجموع 128 میلیارد تومان برای احداث این واحدها هزینه شده است؛ گفت: این واحدها در شهرستان های سنندج، سقز، بانه، بیجار، قروه و کامیاران به صورت همزمان به بهره برداری می رسد.

شهرام ملکی افزود: بیشترین تعداد این واحدها مربوط به شهرستان سقز با هزار و 110 واحد و کمترین واحد نیز مربوط به شهرستان قروه با 40 واحد است و 660 واحد ازاین تعداد نیز مربوط به شهرستان سنندج است.

به گفته وی 325 واحد از این تعداد به صورت تعاونی و 290 مورد نیز بصورت سه جانبه و خودمالکی است.

مدیر کل راه و شهر سازی کردستان با بیان اینکه زیربنای هر کدام از این واحدها 125 متر مربع بوده است اظهار کرد: برای هر کدام از این واحدها 300 میلیون ریال به عنوان تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

تاکنون 22 هزار و 768 واحد مسکن مهر در استان کردستان به بهره برداری رسید.

وزیر آموزش و پرورش به مناسبت هفته دولت و برای بهره برداری از چند پروژه عمرانی در یک سفر دو روزه به استان کردستان سفر کرده است.

بیش از 2 هزار واحد مسکن مهر در استان کردستان به بهره برداری رسید

به گزارش مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش  به نقل ازکردستان ، آیین بهره برداری 2 هزار و 223 واحد مسکن مهر، با حضور فانی وزیر آموزش و پرورش، استاندار کردستان و جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی استان در شهرک بهاران سنندج برگزار شد.

مدیر کل راه و شهر سازی کردستان در حاشیه این آیین با بیان اینکه در مجموع 128 میلیارد تومان برای احداث این واحدها هزینه شده است؛ گفت: این واحدها در شهرستان های سنندج، سقز، بانه، بیجار، قروه و کامیاران به صورت همزمان به بهره برداری می رسد.

شهرام ملکی افزود: بیشترین تعداد این واحدها مربوط به شهرستان سقز با هزار و 110 واحد و کمترین واحد نیز مربوط به شهرستان قروه با 40 واحد است و 660 واحد ازاین تعداد نیز مربوط به شهرستان سنندج است.

به گفته وی 325 واحد از این تعداد به صورت تعاونی و 290 مورد نیز بصورت سه جانبه و خودمالکی است.

مدیر کل راه و شهر سازی کردستان با بیان اینکه زیربنای هر کدام از این واحدها 125 متر مربع بوده است اظهار کرد: برای هر کدام از این واحدها 300 میلیون ریال به عنوان تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

تاکنون 22 هزار و 768 واحد مسکن مهر در استان کردستان به بهره برداری رسید.

وزیر آموزش و پرورش به مناسبت هفته دولت و برای بهره برداری از چند پروژه عمرانی در یک سفر دو روزه به استان کردستان سفر کرده است.

بیش از 2 هزار واحد مسکن مهر در استان کردستان به بهره برداری رسید

عکس های جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author