بیسوادی در ایران تا سه سال آینده ریشه کن می شود

بیسوادی در ایران تا سه سال آینده ریشه کن می شود

به گزارش مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری ،” علی باقرزاده” در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: طبق آمارها 96درصد جمعیت کشور باسواد هستند.

وی افزود: هدف گذاری سازمان نهضت سواد آموزی برای باسوادی افراد جامعه 280 هزار نفر در سال جاری است که از این تعداد چهار هزار و 500 نفر سهمیه چهارمحال و بختیاری است.

باقرزاده تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری 15 هزار بیسواد دارد که می توان در یک دوره سه ساله این رقم را به صفر رساند.

وی یادآور شد: 480 هزار نفر با مدرک تحصیلی پنجم ابتدایی و بالاتر در سرشماری 1390 خود را بیسواد اعلام کرده اند.

معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: دولت یازدهم در سه سال گذشته بخش های مختلف آموزش و پرورش ایران را متحول کرده است.

وی گفت: افزایش سواد کاربردی در جامعه باعث بهبود زندگی مردم و ارتقای شاخص های توسعه ای می شود.

باقرزاده تاکید کرد: اراده حاکمیت می تواند در رونق آموزش و پرورش و افزایش میانگین نرخ سواد در جامعه تاثیر داشته باشد

بیسوادی در ایران تا سه سال آینده ریشه کن می شود

به گزارش مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری ،” علی باقرزاده” در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: طبق آمارها 96درصد جمعیت کشور باسواد هستند.

وی افزود: هدف گذاری سازمان نهضت سواد آموزی برای باسوادی افراد جامعه 280 هزار نفر در سال جاری است که از این تعداد چهار هزار و 500 نفر سهمیه چهارمحال و بختیاری است.

باقرزاده تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری 15 هزار بیسواد دارد که می توان در یک دوره سه ساله این رقم را به صفر رساند.

وی یادآور شد: 480 هزار نفر با مدرک تحصیلی پنجم ابتدایی و بالاتر در سرشماری 1390 خود را بیسواد اعلام کرده اند.

معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: دولت یازدهم در سه سال گذشته بخش های مختلف آموزش و پرورش ایران را متحول کرده است.

وی گفت: افزایش سواد کاربردی در جامعه باعث بهبود زندگی مردم و ارتقای شاخص های توسعه ای می شود.

باقرزاده تاکید کرد: اراده حاکمیت می تواند در رونق آموزش و پرورش و افزایش میانگین نرخ سواد در جامعه تاثیر داشته باشد

(image)

بیسوادی در ایران تا سه سال آینده ریشه کن می شود

باشگاه خبری ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author