بيش از 8500 دانش آموز عراقي در مدارس جمهوري اسلامي ايران تحصيل مي كنند

بيش از 8500 دانش آموز عراقي در مدارس جمهوري اسلامي ايران تحصيل مي كنند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، ظهر امروز علي اصغر فاني در ديدار با محمداقبال عمرالصيدلي وزير تربيت دولت جمهوري اسلامي عراق در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، اظهار كرد: در حال حاضر بيش از 13 ميليون دانش آموز در 105 هزار مدرسه كشور با مشاركت يك ميليون معلم فعاليت آموزشي مي كنند و تا 15 روز ديگر شاهد بازگشايي مدارس هستيم.

وي افزود: پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نظام آموزشي كشور با تأسي از فلسفه تعليم وتربيت منطبق بر موازين اسلامي، اقدام به تهيه سند تحول بنيادين كرد كه در حال حاضر مبناي اقدامات آموزش وپرورش دولت ايران است و مي تواند مورداستفاده آموزش وپرورش دولت عراق نيز باشد.

عضو كابينه تدبير واميد با بيان اينكه ايران در شهرهاي اربيل، بغداد، نجف، كربلا و بصره داراي مدارس خاص و مستقلي است ؛ تصريح كرد: اين مدارس در سال هاي اخير به دليل شرايط جنگ، دچار خساراتي شده و در برخي موارد به جاهاي ديگر واگذار شده است كه از دولت عراق مي خواهيم تا معادل زمين اين مدارس را به دولت ايران بدهد تا آموزش وپرورش بتواند مدارس استاندارد احداث كند.

فاني ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر مدارس خاص و مستقل دولت عراق در ايران ، بيش از 8500 دانش آموز در كنار دانش آموزان ايراني تحصيل مي كنند و آموزش وپرورش مي تواند در موضوعات آموزش نيروي انساني توانمند در مدارس، تأليف و تدوين كتب درسي، استفاده از توانمندي بخش خصوصي در توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي ، ساخت وساز مدارس ايمن و استاندارد، استفاده از مجلات آموزشي و كمك آموزشي و توليد محتواي الكترونيكي موردنياز دانش آموزان عراقي همكاري هايي را به دولت دوست و همسايه عراق ارائه كند.

فاني از آمادگي ايران براي برگزاري دوره هاي آموزشي مدرسان و معلمان عراقي اشاره كرد و افزود: كشور ايران در حوزه سوادآموزي  بزرگسالان و توليد وسايل كمك آموزشي توفيقات خوبي داشته است و مي تواند براي تحكيم آموزش دانش آموزان، واجد اهميت و كارآيي باشد.

وي از توليد و چاپ سالانه 40 ميليون نسخه مجله آموزشي متناسب با موضوعات درسي براي دانش آموزان ايراني خبر داد و گفت: اين مجلات در كنار كتاب هاي درسي و محتواهاي الكترونيكي مي تواند باعث فهم بهتر مطالب درسي باشد ودر اين زمينه نيز آمادگي داريم با آموزش وپرورش دولت عراق همكاري هايي را داشته باشيم.

وزير آموزش وپرورش به اهميت و توسعه آموزش هاي فني وحرفه اي اشاره كرد و ادامه داد: در اوائل پيروزي انقلاب  اسلامي 11 درصد دانش آموزان دوره متوسطه در شاخه فني و حرفه اي تحصيل مي كردند كه پس از رفع موانع ادامه تحصيل دانش آموزان اين بخش، به رشد 38 درصدي دانش آموزان شاخه فني وحرفه اي رسيده ايم كه در اين زمينه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي وظيفه تأمين و تربيت نيروي انساني موردنياز آموزش وپرورش را برعهده دارد و آموزش وپرورش آمادگي دارد تا در زمينه آموزش هاي ضمن خدمت نيروي انساني موردنياز دولت عراق همكاري هاي مشتركي را با دولت عراق داشته باشد.

وي اضافه كرد: به دليل تشابهات فرهنگي و وجود مرزهاي مشترك بين دو كشور  ايران و عراق، به نظر مي رسد تأسيس مدارس بين الدولي براي هر دو كشور مفيد باشد كه بايد در اين خصوص اقدامات مشتركي صورت گيرد.

عضو كابينه تدبير واميد با اشاره به لزوم تحول در نظام آموزشي كشور عراق، تأكيد كرد: همواره در برابر هر نوع تغييري مقاومت هايي صورت مي گيرد كه بايد قبل از هر نوع تحول، توجيه مديران، معلمان، دانش آموزان، اولياي دانش آموزان وعناصر مؤثر فرهنگي و تربيتي كشور كه جزئي از زيرساخت اجراي تغيير هستند، به صورت جدي صورت بگيرد و در غيراين صورت كار ناقص خواهد بود.

فاني خاطرنشان كرد: آموزش وپرورش دولت ايران آمادگي دارد تا در تمام زمينه هاي موردنياز كشور عراق،

همكاري هاي متقابلي صورت بگيرد و لازمه اين كار تشكيل كميته همكاري هاي مشترك با حضور مسئولين آموزش وپرورش دو كشور است تا زمينه كارهاي كارشناسي انجام شود.

بيش از 8500 دانش آموز عراقي در مدارس جمهوري اسلامي ايران تحصيل مي كنند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، ظهر امروز علي اصغر فاني در ديدار با محمداقبال عمرالصيدلي وزير تربيت دولت جمهوري اسلامي عراق در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، اظهار كرد: در حال حاضر بيش از 13 ميليون دانش آموز در 105 هزار مدرسه كشور با مشاركت يك ميليون معلم فعاليت آموزشي مي كنند و تا 15 روز ديگر شاهد بازگشايي مدارس هستيم.

وي افزود: پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نظام آموزشي كشور با تأسي از فلسفه تعليم وتربيت منطبق بر موازين اسلامي، اقدام به تهيه سند تحول بنيادين كرد كه در حال حاضر مبناي اقدامات آموزش وپرورش دولت ايران است و مي تواند مورداستفاده آموزش وپرورش دولت عراق نيز باشد.

عضو كابينه تدبير واميد با بيان اينكه ايران در شهرهاي اربيل، بغداد، نجف، كربلا و بصره داراي مدارس خاص و مستقلي است ؛ تصريح كرد: اين مدارس در سال هاي اخير به دليل شرايط جنگ، دچار خساراتي شده و در برخي موارد به جاهاي ديگر واگذار شده است كه از دولت عراق مي خواهيم تا معادل زمين اين مدارس را به دولت ايران بدهد تا آموزش وپرورش بتواند مدارس استاندارد احداث كند.

فاني ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر مدارس خاص و مستقل دولت عراق در ايران ، بيش از 8500 دانش آموز در كنار دانش آموزان ايراني تحصيل مي كنند و آموزش وپرورش مي تواند در موضوعات آموزش نيروي انساني توانمند در مدارس، تأليف و تدوين كتب درسي، استفاده از توانمندي بخش خصوصي در توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي ، ساخت وساز مدارس ايمن و استاندارد، استفاده از مجلات آموزشي و كمك آموزشي و توليد محتواي الكترونيكي موردنياز دانش آموزان عراقي همكاري هايي را به دولت دوست و همسايه عراق ارائه كند.

فاني از آمادگي ايران براي برگزاري دوره هاي آموزشي مدرسان و معلمان عراقي اشاره كرد و افزود: كشور ايران در حوزه سوادآموزي  بزرگسالان و توليد وسايل كمك آموزشي توفيقات خوبي داشته است و مي تواند براي تحكيم آموزش دانش آموزان، واجد اهميت و كارآيي باشد.

وي از توليد و چاپ سالانه 40 ميليون نسخه مجله آموزشي متناسب با موضوعات درسي براي دانش آموزان ايراني خبر داد و گفت: اين مجلات در كنار كتاب هاي درسي و محتواهاي الكترونيكي مي تواند باعث فهم بهتر مطالب درسي باشد ودر اين زمينه نيز آمادگي داريم با آموزش وپرورش دولت عراق همكاري هايي را داشته باشيم.

وزير آموزش وپرورش به اهميت و توسعه آموزش هاي فني وحرفه اي اشاره كرد و ادامه داد: در اوائل پيروزي انقلاب  اسلامي 11 درصد دانش آموزان دوره متوسطه در شاخه فني و حرفه اي تحصيل مي كردند كه پس از رفع موانع ادامه تحصيل دانش آموزان اين بخش، به رشد 38 درصدي دانش آموزان شاخه فني وحرفه اي رسيده ايم كه در اين زمينه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي وظيفه تأمين و تربيت نيروي انساني موردنياز آموزش وپرورش را برعهده دارد و آموزش وپرورش آمادگي دارد تا در زمينه آموزش هاي ضمن خدمت نيروي انساني موردنياز دولت عراق همكاري هاي مشتركي را با دولت عراق داشته باشد.

وي اضافه كرد: به دليل تشابهات فرهنگي و وجود مرزهاي مشترك بين دو كشور  ايران و عراق، به نظر مي رسد تأسيس مدارس بين الدولي براي هر دو كشور مفيد باشد كه بايد در اين خصوص اقدامات مشتركي صورت گيرد.

عضو كابينه تدبير واميد با اشاره به لزوم تحول در نظام آموزشي كشور عراق، تأكيد كرد: همواره در برابر هر نوع تغييري مقاومت هايي صورت مي گيرد كه بايد قبل از هر نوع تحول، توجيه مديران، معلمان، دانش آموزان، اولياي دانش آموزان وعناصر مؤثر فرهنگي و تربيتي كشور كه جزئي از زيرساخت اجراي تغيير هستند، به صورت جدي صورت بگيرد و در غيراين صورت كار ناقص خواهد بود.

فاني خاطرنشان كرد: آموزش وپرورش دولت ايران آمادگي دارد تا در تمام زمينه هاي موردنياز كشور عراق،

همكاري هاي متقابلي صورت بگيرد و لازمه اين كار تشكيل كميته همكاري هاي مشترك با حضور مسئولين آموزش وپرورش دو كشور است تا زمينه كارهاي كارشناسي انجام شود.

بيش از 8500 دانش آموز عراقي در مدارس جمهوري اسلامي ايران تحصيل مي كنند

سایت خبری زندگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author