بلاتکلیفی حلال و حرام غذای مردم/ صدور مجوز حلال در دولت دست‌به‌دست می‌شود

بلاتکلیفی حلال و حرام غذای مردم/ صدور مجوز حلال در دولت دست‌به‌دست می‌شود
مجلس طی مصوبه‌ای اختیار چندین ساله وزارت بهداشت به‌عنوان مرجع تائید کننده گواهی حلال فراورده‌ها را به سازمان استاندارد واگذار کرد؛ این در حالی است که وزارت بهداشت معتقد است که سازمان استاندارد امکانات و تخصص تشخیص حلیت غذا را ندارد.

بلاتکلیفی حلال و حرام غذای مردم/ صدور مجوز حلال در دولت دست‌به‌دست می‌شود

مجلس طی مصوبه‌ای اختیار چندین ساله وزارت بهداشت به‌عنوان مرجع تائید کننده گواهی حلال فراورده‌ها را به سازمان استاندارد واگذار کرد؛ این در حالی است که وزارت بهداشت معتقد است که سازمان استاندارد امکانات و تخصص تشخیص حلیت غذا را ندارد.
بلاتکلیفی حلال و حرام غذای مردم/ صدور مجوز حلال در دولت دست‌به‌دست می‌شود

فروش بک لینک

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author