بعید است استیضاح فانی انجام شود

بعید است استیضاح فانی انجام شود

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از ايرنا، عصرامروزمحمود نگهبان سلامی اظهاركرد: جلسه عصریکشنبه با حضور درخواست کنندگان استیضاح وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با حضور علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این جلسه هر دو طرف موضوعات مورد نظر خود را مطرح کرده و نقطه نظرات یکدیگر را خواهند شنید.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: بسیاری از امضا کنندگان استیضاح وزیر آموزش و پرورش درحال پس گرفتن امضای درخواست استیضاح هستند.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس افزود: با توجه به نزدیکی آغاز سال تحصیلی جدید، فکر می کنم بعید است که استیضاح وزیر آموزش و پرورش انجام شود.

نگهبان سلامی تصریح کرد: البته تعداد خاصی، درخواست های مشخصی دارند که عصر امروز این درخواست ها را در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی خواهیم کرد.

بعید است استیضاح فانی انجام شود

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از ايرنا، عصرامروزمحمود نگهبان سلامی اظهاركرد: جلسه عصریکشنبه با حضور درخواست کنندگان استیضاح وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با حضور علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این جلسه هر دو طرف موضوعات مورد نظر خود را مطرح کرده و نقطه نظرات یکدیگر را خواهند شنید.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: بسیاری از امضا کنندگان استیضاح وزیر آموزش و پرورش درحال پس گرفتن امضای درخواست استیضاح هستند.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس افزود: با توجه به نزدیکی آغاز سال تحصیلی جدید، فکر می کنم بعید است که استیضاح وزیر آموزش و پرورش انجام شود.

نگهبان سلامی تصریح کرد: البته تعداد خاصی، درخواست های مشخصی دارند که عصر امروز این درخواست ها را در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی خواهیم کرد.

بعید است استیضاح فانی انجام شود

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author