برگزیده شدن 5 طرح آموزش و پرورش در جشنواره مدیریت جهادی

برگزیده شدن 5 طرح آموزش و پرورش در جشنواره مدیریت جهادی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، سید مصطفی آذرکیش اظهارکرد: اولین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی از امروز یکشنبه 24 مردادماه در باغ موزه دفاع مقدس با محوریت وزارت جهاد کشاورزی و مشارکت 11 وزارت خانه از جمله وزارت آموزش و پرورش و دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و دانشگاه ها برگزار می شود.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این همایش 24 و 25 مردادماه برگزار می شود، تصريح كرد: در مجموع حدود 100 طرح و الگوی موفق با معیار فرهنگ و مدیریت جهادی به دبیرخانه واقع در جهاد کشاورزی رسیده بود که سهم وزارت آموزش و پرورش پس از بررسی و بحث و تبادل نظر و تطابق با شاخص ها 18 طرح بوده است.

وي خاطرنشان کرد: پس از وزارت جهاد کشاورزی و واحد های تابعه آن ، بیشترین مقدار طرح های رسیده به دبیرخانه از آموزش و پرورش با 18 طرح بود که در نهایت تعدادی از این طرح ها (احتمالا 20 طرح موفق جهادی) به صورت شفاهی طی 2 روز در همایش مذکور ارائه می شود.

آذركيش افزود: از وزارت آموزش و پرورش در نهایت 5 طرح با عنوان طرح و الگوی های موفق با معیار فرهنگ و مدیریت جهادی برگزیده شد.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش بيان كرد: بهبود کیفیت آموزش و افزایش بهره وری در هنرستان ها ( آموزش همراه با تولید)، توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در سیستان و بلوچستان با مشارکت سازمان مدیریت برنامه ریزی، اردوی جهادی طرح هجرت 3،استفاده از ظرفیت و مشارکت بنگاه های اقتصادی و دستگاه های اجرایی در آموزش مهارتی شاخه کاردانش (برون سپاری)،هنرستان های کارآفرین پنج طرحی هستند که برگزیده شدند.

وی تعمیق باورها و ارزش های اسلامی و انتقال عقاید و باورها به جامعه و نسل های آینده، ارائه راهکارهای عملی برای تقویت فرهنگ و مدیریت در میدان عمل، بسترسازی برای استفاده از نظرات و دیدگاه های اندیشمندان و متخصصان در ترویج فرهنگ جهادی و شناخت شاخص های مربوطه، بازآفرینی، الگوسازی، ره یافت ها، رویکردهای بازآفرینی و اجرا و تقویت تولید داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی را از جمله اهداف این برنامه عنوان کرد.

برگزیده شدن 5 طرح آموزش و پرورش در جشنواره مدیریت جهادی

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، سید مصطفی آذرکیش اظهارکرد: اولین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی از امروز یکشنبه 24 مردادماه در باغ موزه دفاع مقدس با محوریت وزارت جهاد کشاورزی و مشارکت 11 وزارت خانه از جمله وزارت آموزش و پرورش و دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و دانشگاه ها برگزار می شود.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این همایش 24 و 25 مردادماه برگزار می شود، تصريح كرد: در مجموع حدود 100 طرح و الگوی موفق با معیار فرهنگ و مدیریت جهادی به دبیرخانه واقع در جهاد کشاورزی رسیده بود که سهم وزارت آموزش و پرورش پس از بررسی و بحث و تبادل نظر و تطابق با شاخص ها 18 طرح بوده است.

وي خاطرنشان کرد: پس از وزارت جهاد کشاورزی و واحد های تابعه آن ، بیشترین مقدار طرح های رسیده به دبیرخانه از آموزش و پرورش با 18 طرح بود که در نهایت تعدادی از این طرح ها (احتمالا 20 طرح موفق جهادی) به صورت شفاهی طی 2 روز در همایش مذکور ارائه می شود.

آذركيش افزود: از وزارت آموزش و پرورش در نهایت 5 طرح با عنوان طرح و الگوی های موفق با معیار فرهنگ و مدیریت جهادی برگزیده شد.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش بيان كرد: بهبود کیفیت آموزش و افزایش بهره وری در هنرستان ها ( آموزش همراه با تولید)، توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در سیستان و بلوچستان با مشارکت سازمان مدیریت برنامه ریزی، اردوی جهادی طرح هجرت 3،استفاده از ظرفیت و مشارکت بنگاه های اقتصادی و دستگاه های اجرایی در آموزش مهارتی شاخه کاردانش (برون سپاری)،هنرستان های کارآفرین پنج طرحی هستند که برگزیده شدند.

وی تعمیق باورها و ارزش های اسلامی و انتقال عقاید و باورها به جامعه و نسل های آینده، ارائه راهکارهای عملی برای تقویت فرهنگ و مدیریت در میدان عمل، بسترسازی برای استفاده از نظرات و دیدگاه های اندیشمندان و متخصصان در ترویج فرهنگ جهادی و شناخت شاخص های مربوطه، بازآفرینی، الگوسازی، ره یافت ها، رویکردهای بازآفرینی و اجرا و تقویت تولید داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی را از جمله اهداف این برنامه عنوان کرد.

برگزیده شدن 5 طرح آموزش و پرورش در جشنواره مدیریت جهادی

قرآن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author