برگزاري چهاردهمين مسابقات آزمايشگاهي با حضور 288دانش آموز سراسر كشور

برگزاري چهاردهمين مسابقات آزمايشگاهي با حضور 288دانش آموز سراسر كشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قزوين ، سالار قاسمی در بازدید از آزمون علمی مسابقات آزمایشگاهی کشور اظهار كرد: فعالیت‌هاي آزمایشگاهی یکی از ارکان آموزش محسوب می شود و زمینه رشد دانش و مهارت دانش آموزان را فراهم می سازد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: مسابقات آزمایشگاه با هدف فعال سازي آزمایشگاه واحدهاي آموزشی و پژوهشی، ایجاد زمینه براي رشد و ارتقاي توانمندي هاي دانش آموزان،  تقویت مهارت هاي ذهنی و روان حرکتی، ایجاد انگیزه جهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان، تقویت انگیزه معلمان و مدیران براي شناسایی و بکارگیري عوامل مؤثر در یادگیري پایدارتر دانش آموزان و  ترویج فعالیت هاي آزمایشگاهی و دست ورزي هاي دبیران و دانش آموزان می باشد.

 قاسمی تصریح کرد: چهاردهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی در دروس فیزیک، شیمی، زیست شناسی با حضور 288 دانش آموز از سراسر استان های کشور برگزار می شود و ویژه دانش آموزان پایه هاي دوم و سوم رشته هاي ریاضی فیزیک و علوم تجربی دوره دوم متوسطه نظري  می باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین اضافه کرد: در این دوره از مسابقات 198 دانش آموز دختر و 90 دانش آموز پسر حضور دارند و در هر یک از دروس زیست، شیمی و فیزیک، 96 دانش آموز شرکت نموده اند، همچنین در درس زیست 15 دانش آموز پسر و 81 دانش آموز دختر، در درس شیمی 21 دانش آموز پسر و 75 دانش آموز دختر و در درس فیزیک 42 دانش آموز پسر و 54 دانش آموز دختر حضور دارند.

گفتنی است اين مسابقات به صورت تيمي برگزار مي گردد و هر تيم متشكل از سه نفر می باشند، مسابقات کشوری به صورت تيمي برگزار می گردد، استان قزوین نیز با سه تیم متشکل از یک تیم دانش آموزان دختر در رشته فیزیک و دو تیم دانش آموزان پسر در رشته های شیمی و زیست در این دوره از مسابقات حضور دارد.

برگزاري چهاردهمين مسابقات آزمايشگاهي با حضور 288دانش آموز سراسر كشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قزوين ، سالار قاسمی در بازدید از آزمون علمی مسابقات آزمایشگاهی کشور اظهار كرد: فعالیت‌هاي آزمایشگاهی یکی از ارکان آموزش محسوب می شود و زمینه رشد دانش و مهارت دانش آموزان را فراهم می سازد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: مسابقات آزمایشگاه با هدف فعال سازي آزمایشگاه واحدهاي آموزشی و پژوهشی، ایجاد زمینه براي رشد و ارتقاي توانمندي هاي دانش آموزان،  تقویت مهارت هاي ذهنی و روان حرکتی، ایجاد انگیزه جهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان، تقویت انگیزه معلمان و مدیران براي شناسایی و بکارگیري عوامل مؤثر در یادگیري پایدارتر دانش آموزان و  ترویج فعالیت هاي آزمایشگاهی و دست ورزي هاي دبیران و دانش آموزان می باشد.

 قاسمی تصریح کرد: چهاردهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی در دروس فیزیک، شیمی، زیست شناسی با حضور 288 دانش آموز از سراسر استان های کشور برگزار می شود و ویژه دانش آموزان پایه هاي دوم و سوم رشته هاي ریاضی فیزیک و علوم تجربی دوره دوم متوسطه نظري  می باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین اضافه کرد: در این دوره از مسابقات 198 دانش آموز دختر و 90 دانش آموز پسر حضور دارند و در هر یک از دروس زیست، شیمی و فیزیک، 96 دانش آموز شرکت نموده اند، همچنین در درس زیست 15 دانش آموز پسر و 81 دانش آموز دختر، در درس شیمی 21 دانش آموز پسر و 75 دانش آموز دختر و در درس فیزیک 42 دانش آموز پسر و 54 دانش آموز دختر حضور دارند.

گفتنی است اين مسابقات به صورت تيمي برگزار مي گردد و هر تيم متشكل از سه نفر می باشند، مسابقات کشوری به صورت تيمي برگزار می گردد، استان قزوین نیز با سه تیم متشکل از یک تیم دانش آموزان دختر در رشته فیزیک و دو تیم دانش آموزان پسر در رشته های شیمی و زیست در این دوره از مسابقات حضور دارد.

برگزاري چهاردهمين مسابقات آزمايشگاهي با حضور 288دانش آموز سراسر كشور

گروه تلگرام

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author