برگزاري مرحله كشوري چهارمين دوره مساباقت آزمايشگاهي در مردادماه سال جاري به ميزباني قزوين

برگزاري مرحله كشوري چهارمين دوره مساباقت آزمايشگاهي در مردادماه سال جاري به ميزباني قزوين

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  صبح امروز علي زرافشان ، اظهار كرد: اين مسابقات بين دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره دوم متوسطه نظري در رشته هاي رياضي فيزيك و علوم تجربي در چهار سطح مدرسه اي، منطقه اي، استاني و كشوري برگزار مي شود.

وي افزود: ايجاد زمينه براي رشد توانمندي هاي دانش آموزان، تقويت مهارت هاي ذهني و رواني حركتي، ايجاد انگيزه جهت مطالعه ، تحقيق و تفكر بيشتر، تقويت بنيه علمي آنان، تلفيق دانش نظري با عملي، تقويت انگيزه در معلمان و مديران براي شناسايي وبه كارگيري عوامل مؤثر در يادگيري دانش آموزان و ترويج فعاليت هاي آزمايشگاهي و كار عملي از اهداف اين فعاليت مي باشد.

زرافشان با بيان اينكه مرحله كشوري اين مسابقات پس از سه سال وقفه در مردادماه 95 به ميزباني قزوين برگزار مي شود، تصريح كرد:  در اين مرحله از هر استان از هر رشته؛ فيزيك، شيمي و زيست شناسي ، يك گروه  3 نفره به همراه 2 نفر سرپرست حضور مي يابند كه در نهايت 288 دانش آموز به همراه 64 سرپرست خواهند شد.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش وپرورش رقابت دانش آموزان به صورت تيمي را از ويژگي هاي بارز اين دوره مسابقات عنوان كرد وافزود: دراين دوره علاوه بر دست يابي به هدف دست ورزي و تمرين در فعاليت آزمايشگاهي تقويت حس همكاري و هم فكري گروهي نيز محقق مي شود.

وي با بيان اينكه مرحله كشوري اين مسابقات از 5 تا 7 مرداد ماه 95 در استان قزوين برگزار مي شود، خاطرنشان كرد: در پايان مسابقات علاوه بر تقدير از سه رتبه اول از هر يك از رشته هاي مسابقه كه شامل ؛ فيزيك، شيمي و زيست شناسي از گروه برتر اخلاقي نيز تقدير مي شود.

برگزاري مرحله كشوري چهارمين دوره مساباقت آزمايشگاهي در مردادماه سال جاري به ميزباني قزوين

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  صبح امروز علي زرافشان ، اظهار كرد: اين مسابقات بين دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره دوم متوسطه نظري در رشته هاي رياضي فيزيك و علوم تجربي در چهار سطح مدرسه اي، منطقه اي، استاني و كشوري برگزار مي شود.

وي افزود: ايجاد زمينه براي رشد توانمندي هاي دانش آموزان، تقويت مهارت هاي ذهني و رواني حركتي، ايجاد انگيزه جهت مطالعه ، تحقيق و تفكر بيشتر، تقويت بنيه علمي آنان، تلفيق دانش نظري با عملي، تقويت انگيزه در معلمان و مديران براي شناسايي وبه كارگيري عوامل مؤثر در يادگيري دانش آموزان و ترويج فعاليت هاي آزمايشگاهي و كار عملي از اهداف اين فعاليت مي باشد.

زرافشان با بيان اينكه مرحله كشوري اين مسابقات پس از سه سال وقفه در مردادماه 95 به ميزباني قزوين برگزار مي شود، تصريح كرد:  در اين مرحله از هر استان از هر رشته؛ فيزيك، شيمي و زيست شناسي ، يك گروه  3 نفره به همراه 2 نفر سرپرست حضور مي يابند كه در نهايت 288 دانش آموز به همراه 64 سرپرست خواهند شد.

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش وپرورش رقابت دانش آموزان به صورت تيمي را از ويژگي هاي بارز اين دوره مسابقات عنوان كرد وافزود: دراين دوره علاوه بر دست يابي به هدف دست ورزي و تمرين در فعاليت آزمايشگاهي تقويت حس همكاري و هم فكري گروهي نيز محقق مي شود.

وي با بيان اينكه مرحله كشوري اين مسابقات از 5 تا 7 مرداد ماه 95 در استان قزوين برگزار مي شود، خاطرنشان كرد: در پايان مسابقات علاوه بر تقدير از سه رتبه اول از هر يك از رشته هاي مسابقه كه شامل ؛ فيزيك، شيمي و زيست شناسي از گروه برتر اخلاقي نيز تقدير مي شود.

برگزاري مرحله كشوري چهارمين دوره مساباقت آزمايشگاهي در مردادماه سال جاري به ميزباني قزوين

اتومبیل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author