برگزاري جشن عاطفه ها در2هزارمدرسه استان

برگزاري جشن عاطفه ها در2هزارمدرسه استان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان چهار محال وبختیاری ،”بهروز امیدی ” با بیان این که جشن عاطفه ها به صورت متمرکز و طی 2 مرحله برگزار شد، اظهارکرد: هدف از برگزاری مراسم، اشاعه فرهنگ احسان و نوعدوستی و نهادینه کردن فرهنگ انفاق در حمایت از دانش آموزان نیازمند است.

امیدی به شعار جشن عاطفه ها با عنوان «مهر در انتظار همدلی» اشاره کرد و افزود: مرحله نخست این جشن همرمان با سراسر کشور در 25 شهریورماه جاری با حضور گسترده مردم استان برگزار شد.

وی از جمع آوری 6 میلیارد ریال کمک های مردمی در مرحله نخست این طرح خبر داد و گفت: پیش بینی می شود با اتمام مرحله دوم این کمک ها به 11 میلیارد ریال افزایش یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: در مرحله دوم جشن عاطفه های امسال 185 هزار دانش آموز شرکت کردند.

برگزاري جشن عاطفه ها در2هزارمدرسه استان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان چهار محال وبختیاری ،”بهروز امیدی ” با بیان این که جشن عاطفه ها به صورت متمرکز و طی 2 مرحله برگزار شد، اظهارکرد: هدف از برگزاری مراسم، اشاعه فرهنگ احسان و نوعدوستی و نهادینه کردن فرهنگ انفاق در حمایت از دانش آموزان نیازمند است.

امیدی به شعار جشن عاطفه ها با عنوان «مهر در انتظار همدلی» اشاره کرد و افزود: مرحله نخست این جشن همرمان با سراسر کشور در 25 شهریورماه جاری با حضور گسترده مردم استان برگزار شد.

وی از جمع آوری 6 میلیارد ریال کمک های مردمی در مرحله نخست این طرح خبر داد و گفت: پیش بینی می شود با اتمام مرحله دوم این کمک ها به 11 میلیارد ریال افزایش یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: در مرحله دوم جشن عاطفه های امسال 185 هزار دانش آموز شرکت کردند.

برگزاري جشن عاطفه ها در2هزارمدرسه استان

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author