برگزاري جشنواره ملي كتب جديدالتأليف در حوزه زنان

برگزاري جشنواره ملي كتب جديدالتأليف در حوزه زنان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، صبح امروز مهناز احمدي اظهار كرد: دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش در راستاي تشويق و ترغيب فرهنگيان اهل قلم فراخوان كتاب چاپ شده ، در سال هاي 94 و 95 را در سطح ملي برگزار مي كند.

وي افزود: «مطالعات جنسيتي در برنامه ريزي هاي آموزشي و فرهنگي» ، «مشاركت اجتماعي زنان و برقراري تعادل در فرصت هاي مديريتي» ، «ضرورت توجه به وضعيت زنان و دختران در آموزش و پرورش و راهكارهاي بهبود آن»، «نقش عدالت جنسيتي در تحكيم بنيان خانواده »، «آموزش دختران امروز توسعه و تعالي فرداي جامعه»، «جايگاه اجتماعي خانوادگي زنان در جامعه كنوني»، «علائق دختران گريزها و فرصت ها» و «ما و دختران امروز با رويكرد نوانديشي ديني» از محورهاي اصلي اين جشنواره ملي مي باشد.

مديركل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: علاقه مندان آثار خود را در هريك از محورهاي فراخوان كتاب،  حداكثر تا سي ام خردادماه به دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش ارسال كنند.

احمدي تصريح كرد: از مؤلفين آثار برتر در ايام ولادت حضرت معصومه «س» تجليل و تقدير خواهد شد.

برگزاري جشنواره ملي كتب جديدالتأليف در حوزه زنان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، صبح امروز مهناز احمدي اظهار كرد: دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش در راستاي تشويق و ترغيب فرهنگيان اهل قلم فراخوان كتاب چاپ شده ، در سال هاي 94 و 95 را در سطح ملي برگزار مي كند.

وي افزود: «مطالعات جنسيتي در برنامه ريزي هاي آموزشي و فرهنگي» ، «مشاركت اجتماعي زنان و برقراري تعادل در فرصت هاي مديريتي» ، «ضرورت توجه به وضعيت زنان و دختران در آموزش و پرورش و راهكارهاي بهبود آن»، «نقش عدالت جنسيتي در تحكيم بنيان خانواده »، «آموزش دختران امروز توسعه و تعالي فرداي جامعه»، «جايگاه اجتماعي خانوادگي زنان در جامعه كنوني»، «علائق دختران گريزها و فرصت ها» و «ما و دختران امروز با رويكرد نوانديشي ديني» از محورهاي اصلي اين جشنواره ملي مي باشد.

مديركل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: علاقه مندان آثار خود را در هريك از محورهاي فراخوان كتاب،  حداكثر تا سي ام خردادماه به دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش ارسال كنند.

احمدي تصريح كرد: از مؤلفين آثار برتر در ايام ولادت حضرت معصومه «س» تجليل و تقدير خواهد شد.

برگزاري جشنواره ملي كتب جديدالتأليف در حوزه زنان

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author